Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vedení kraje zvažuje dostavbu administrativní budovy

Rada Kraje Vysočina na svém dnešním jednání doporučila krajskému zastupitelstvu schválit záměr dostavby areálu sídla kraje doplněním administrativní budovy „E“ pro Krajský úřad Kraje Vysočina. Důvody pro budoucí investici jsou: dlouhodobé přeplnění stávajících pracovišť úřadu, logistické a organizační problémy s odloučenými pracovišti, neefektivní provozní výdaje a očekávané budoucí zvýšení nákladů spojených s údržbou a opravami budov detašovaných pracovišť krajského úřadu, zejména budovy na adrese Žižkova 16. Pokud krajští zastupitelé na svém zářijovém zasedání záměr odsouhlasí, mohla by už koncem letošního roku začít předprojektová a projektová příprava s tím, že do dvou let by bylo pravděpodobné zahájení výstavby.
 

 
 

Vedení Kraje Vysočina o dostavbě administrativní budovy uvažovalo už v roce 2004. Tehdy byly pořízeny první studie, které zhodnocovaly krajem vlastněné pozemky v místě bývalých kasáren kpt. Otakara Jaroše v Jihlavě přímo sousedící se současným sídlem Kraje Vysočina. O pět let později byla pořízena projektová dokumentace, k realizaci však nedošlo. Pro účely budoucí dostavby je pravděpodobné, že se tyto dokumenty stanou vhodným základním východiskem pro finální návrh řešení kancelářské budovy pro krajské úředníky. „Konkrétně by mělo jít o budovu s několika nadzemními podlažími s dostatkem konferenčních místností a spisoven. Do areálu sídla kraje by se přesunula veškerá agenda ze současných detašovaných pracovišť, další kapacita by mohla být využita pro potřeby krajských příspěvkových organizací působících v komerčních nájmech,“ říká ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Součástí stavby by byly zcela jistě také přiměřené a ohleduplné terénní úpravy okolí.

 

Rozšíření prostor pro vedení Kraje Vysočina (rada kraje) se nepředpokládá, jsou vyhovující a dostatečné. Podle ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece by mohla být stavba realizována na přelomu let 2020 – 2021 z vlastních prostředků Kraje Vysočina. Uvolněné budovy, pro které nebude další využití, by byly nabídnuty k odprodeji.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.8.2017 / 22.8.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze