Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pracovníkům v sociálních službách se zvýšily platy až o 23 procent, na Vysočině jde do konce roku o 79 miliónů korun

Od 1. července 2017 došlo k navýšení mzdových tarifů pracovníků v sociálních službách. Navýšení platů se pohybuje od 9 do 23 %. Na toto navýšení obdržel pro všechna sociální zařízení Kraj Vysočina od státu pro letošní rok pouze 61 milionů korun, už nyní je zřejmé, že částka není dostačující. Na dofinancování sociálních služeb bude tedy letos pravděpodobně chybět ještě 18 milionů korun. „Z větší poloviny by mohl všem sociálním zařízením zařazeným do sítě poskytovatelů, a to bez ohledu na jejich zřizovatele, pomoci s dofinancováním této 18 milionové částky Kraj Vysočina. Rozhodnout musí krajské zastupitelstvo, kterému tuto variantu v září předložím,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že všechna krajská sociální zařízení mzdy už v červenci zaměstnancům zvedla.
 

 
 

„Lidé ze sociálních služeb stále častěji odcházeli pracovat například do průmyslových podniků, kde za práci ve směnách dostávají násobně více. Kvůli historicky nízkému odměňování společnost o kvalitní sociální pracovníky často přicházela. Věříme, že navýšení mezd pomůže k zastavení odlivu školených pracovníků,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb Pavel Franěk. O peníze na navýšení mezd si mohou zažádat jak krajské příspěvkové organizace, tak organizace zřizované jinými subjekty. Žádost o podporu je možno podávat v termínu až do 4. 8.  2017 včetně, a to prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, která je k dispozici na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. 


O navýšení finanční podpory pro jednotlivé sociální služby bude rozhodováno na jednání Rady a následně Zastupitelstva kraje, a to nejpozději do 12. 9. 2017. Všechna zařízení poskytující sociální služby na území  Kraje Vysočina jsou o průběhu a termínech administrace dodatečných dotací na zvýšení platů pro rok 2017 informovány. Kraj Vysočina je rozdělí rovnoměrně bez ohledu na zřizovatele. Kraj Vysočina je připraven po odsouhlasení zastupitelstvem pomoci s větší částí nepokrytých nákladů, a to i přesto, že takový nárůst nákladů v sociálních službách není zohledněn ve stávajícím schváleném rozpočtu. Peníze od státu i od Kraje Vysočina budou mít všechna zařízení na svých účtech po podpisu smluv, Kraj Vysočina je připraven všechny kroky koordinovat tak, aby k tomu došlo nejpozději na přelomu září a října.

Pro příští rok 2018 pak celkové navýšení platů v sociálních službách znamená celoroční nárůst nákladů o 150 milionů korun


Navýšení platů zahrnuje prakticky všechny pracovníky v sociálních službách, což v případě krajských sociálních zařízení odpovídá počtu 1034 pracovníků v přímé péči.

Kraj Vysočina je zřizovatelem 11 domovů pro seniory a 9 dalších sociálních zařízení (např. ústavy sociální péče).


  • Věra Švarcová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.7.2017 / 28.7.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze