Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvání na výstavu „Co všechno je právem“ do Dolního Rakouska, partnerského regionu Vysočiny

Pozvání na výstavu „Co všechno je právem“ do Dolního Rakouska, partnerského regionu Vysočiny
Spolková země Dolní Rakousko, se kterou Kraj Vysočina pojí dlouholetá spolupráce v řadě oblastí, patří k turisticky atraktivním regionům nabízejícím celoročně mnoho výjimečných kulturních zážitků a přírodních krás. K významným kulturním a rozvojovým projektům regionu patří i Dolnorakouské zemské výstavy = Niederösterreichische Landesausstellungen.
 

 
 

Dolnorakouská zemská výstava 2017 pod názvem „Alles was recht ist“/„Co všechno je právem“ je přístupná od 1. dubna do 12. listopadu a jejím centrem se stal zámek Pöggstall ve stejnojmenné obci (okres Melk), v romantické krajině jižního Waldviertelu.

Historie zámku Pöggstall sahá až do 13. století. V letech 17951919 se zámek nacházel ve vlastnictví Habsburků, do roku 1986 byl ve vlastnictví Rakouské republiky. V roce 1986 jej koupila obec Pöggstall. Díky zemské výstavě prošel nyní celý areál citlivou rekonstrukcí a výstavou „Co všechno je právem“ dnes poutá pozornost tisíce návštěvníků. Téma „právo“ je posuzováno z nejrůznějších rovin a úhlů pohledu. Výstava dává nahlédnout do historie soudní pravomoci i jejího budoucího směřování, vybízí k zamyšlení nad vývojem společnosti a práva v průběhu staletí, současných mezilidských vztahů ve společnosti, práv jednotlivce... 

V okolí zámku Pöggstall se pak nachází celá řada oblíbených výletních cílů - soutěska Ysperklamm, poutní místo Maria Taferl nebo vesnička zvaná Mohndorf Armschlag, která přibližuje historii máku. Nechybí ani široká nabídka doprovodných kulturních akcí, ochutnávka regionálních produktů a vstřícnost místních obyvatel, kteří jsou si vědomi významu, kterého se jižní části Waldviertelu pořádáním Dolnorakouské zemské výstavy 2017 dostává.

Dolnorakouské zemské výstavy spočívají v komplexním představení vybraného zpravidla kulturně-historického tématu, konají se pravidelně jednou za dva roky, vždy na jiné téma a vždy v jiné části Dolního Rakouska. Jedná se o vysoce prestižní záležitost, o pořadatelství je velký zájem. Odměnou je kompletní obnova a revitalizace vybraného objektu nebo lokality, jeho zpřístupnění veřejnosti, modernizace doprovodné infrastruktury a zejména značná mediální pozornost, která vede ke zvýšení turistického ruchu v regionu, s návštěvností až stovek tisíc turistů během několika měsíců.

O výjimečnosti tohoto projektu se přesvědčil i Kraj Vysočina v roce 2009, kdy došlo k rozšíření dolnorakouské zemské výstavy i za hranice Dolního Rakouska. Zemská výstava „Česko. Rakousko. rozděleni-odloučeni-spojeni“ se konala ve městech Horn a Raabs a v Telči, městě UNESCO.

Pozvání na výstavu „Co všechno je právem“ do Pöggstallu přijala i náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová v rámci pracovní cesty do St. Pöltenu k přípravě bilaterálních kulturních projektů pro rok 2018.

 

foto

  •  Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.7.2017 / 21.7.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze