Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Exkurze z Dolního Rakouska se zastavila v Telči

V přeshraničním programu Rakousko – Česká republika byl schválen vědecký projekt z Vysočiny za více než 4 milióny Kč
Ve středu 12. července 2017 zavítala na Vysočinu exkurze zástupců dolnorakouských obcí, mikroregionů a subjektů zabývajících se regionálním rozvojem na lokální úrovni. Program exkurze byl připravován ze strany Kraje Vysočina a města Telč pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Pacala a starosty města Romana Fabeše. Celkem sedmnáct účastníků do Telče přijelo z regionů Waldviertel a Weinviertel.
 

 
 

Na úvod se delegace seznámila s fungováním místních akčních skupin a mikroregionů na Vysočině, s příklady dobré praxe spolupráce kraje a těchto typů organizací. Následovaly informace o projektech, které za pomoci různých dotačních titulů realizovalo město Telč, Mikroregion Telčsko a Region Renesance. „Telčský mikroregion je v této oblasti velice aktivní a pro účastníky bylo velmi zajímavé slyšet kolik kvalitních projektů a z jakých programů se zde v posledních několika letech podařilo realizovat,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování.

Pro rozšíření povědomí návštěvníků o nabídce Telče v rámci cestovního ruchu následovala komentovaná prohlídka prostor Univerzitního centra Telč Masarykovy Univerzity, které vzniklo velice citlivou rekonstrukci objektu bývalých jezuitských kolejí a bylo financováno z Norských fondů. Na kolegy z Dolního Rakouska udělala dojem především knihovna pro svou jedinečnou a typickou atmosféru. Velký zážitek si také odnesli z návštěvy Telčského podzemí, kde zhlédli interaktivní video o městě a za pomocí malých svítilen si prošli zpřístupněné části chodeb, které místy měřily na výšku pouhý metr.

Exkurze byla ze strany účastníků vnímána velice kladně a z jejich reakcí bylo patrné, že odjíždějí z Vysočiny zpět do Rakouska plní nových zážitků a informací, které pomohou k navázání nových partnerství na úrovni obcí a mikroregionů mezi Vysočinou a Dolním Rakouskem.


Exkurze byla organizována v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ, registrační číslo ATCZ1, v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a finančně podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Interreg

  •  Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

Návštěva Telče

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.7.2017 / 20.7.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze