Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Domov v Břevnici získal certifikát České alzheimerovské společnosti

foto
Domov se zvláštním režimem v Břevnici, který spadá pod krajský Domov pro seniory Havlíčkův Brod, poskytuje služby pro klienty s alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí na velmi vysoké úrovni. Potvrdilo to červnové hodnocení kvality poskytované péče, které na místě po třetí v řadě prováděla Česká alzheimerovská společnost.
 

 
 

„Společnost na žádost organizace hodnotí zejména přístup personálu, zavedené pracovní postupy, zajištění zdravotní péče, aktivizace klientů, zajištění rehabilitační a paliativní péče, ale také vnější i vnitřní prostředí domova,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk s tím, že v Kraji Vysočina působí pouze tři zařízení certifikovaná Českou alzheimerovskou společností. „Výsledek je oceněním práce celého pracovního týmu v Břevnici, kterému patří velké poděkování,“ doplnil Pavel Franěk.


Domov ve Břevnici získal opakovaně velmi vysoké bodové ohodnocení a obhájil tak certifikát Vážka na vysoké úrovni. A to i přesto, že domov nemá právě ideální materiálně technické podmínky a budova by nutně potřebovala zásadní rekonstrukci. Vnější prostředí a zejména práci personálu však certifikační komise hodnotila jako vynikající.


  • Zpráva zpracována z podkladů DPS Havlíčkův Brod
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.6.2017 / 30.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze