Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rada Kraje Vysočina vyhlásila mimořádné kolo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb

peníze, ilustrační foto
Od 1. července 2017 se navyšují platové tarify sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 23 % a platové tarify vedoucích a provozních zaměstnanců o 9,4 %. „Toto navýšení je závazné pro příspěvkové organizace kraje, obce a příspěvkové organizace obcí, ale považujeme za nezbytné vytvořit finanční možnosti k tomu, aby byl vytvořen finanční prostor pro přiměřené zvýšení platů i pro zaměstnance ostatních poskytovatelů sociálních služeb,“ uvedl první náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk s tím, že realizace navýšení platů a mezd je u všech poskytovatelů sociálních služeb nezbytně spojena s navýšením dotací, ze kterých se tyto náklady financují.
 

 
 

„Ke krytí velké části nákladů na toto navýšení Kraj Vysočina obdržel nových bezmála 61 mil. Kč,“ doplnil náměstek Pavel Franěk.

Poskytnutá dotace však nesmí překročit výši požadavku na dotaci z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou poskytovatel sociální služby uvedl na podzim roku 2016 ve své žádosti o dotaci. Tato situace u některých poskytovatelů nastává, protože v době zpracování žádostí o dotaci nebylo možné předpokládat tak vysoké navýšení nákladů. Jediným způsobem, jak umožnit poskytnout dotaci v dostatečné výši i těm, kdo mají nižší požadavky, je umožnit doplnění žádosti nebo podání nové. Rada kraje se tímto problémem zabývala a schválila mimořádnou výzvu k podávání žádostí. Na jejím základě mohou poskytovatelé sociálních služeb v období od 4. července do 4. srpna žádat o vyšší dotace na financování platů a mezd zaměstnanců. Sdělení náměstka Pavla Fraňka a bližší informace z odboru sociálních věcí k dalšímu postupu budou poskytovatelům zaslány přímo na jejich kontaktní adresy.


  • Jiří Bína, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 417, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.6.2017 / 29.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze