Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Senioři, přihlaste se na Univerzitu třetího věku

Senioři, přihlaste se na Univerzitu třetího věku
Celé léto mají senioři dostatek času na přihlášení se na Univerzitu třetího věku, kterou pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Na výběr mají senioři hned z pěti možných míst: Velké Meziříčí, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava.
 

 
 

„Hlavní výhodou vzdělávání seniorů na Vysočině je právě to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale lektoři vyjíždí za seniory i do okresních měst a místem konání jsou domovy pro seniory a Střední škola obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou. Další prioritou je to, že přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením z celého Kraje Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Významným aspektem je rovněž to, že ke studiu mohou být přijati občané České republiky starší 50 let, a podmínkou přitom není předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí podat přihlášku a přijetí rovněž není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů.

 

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách a to ve 14 denních cyklech.

 

Stručný přehled měst a studijních témat pro akademický rok 2017/2018:

 • Domov pro seniory Velké Meziříčí - Nauky o planetě Zemi

 • Domov pro seniory Pelhřimov - Nauky o planetě Zemi

 • Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou - Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích

 • Domov pro seniory Třebíč Koutkova – Zdravý životní styl seniorů III.

 • Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Arteterapie a psychologie pro seniory (v akademickém roce 2017/2018 je výuka pozastavena)

   

 Srdečně zveme všechny seniory z Vysočiny ke vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Neváhejte využít příležitost dozvědět se něco nového a setkat se se svými vrstevníky. Bližší informace a přihlášky najdou zájemci na webových stránkách Vysoké školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina a pořádajících organizací. • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.6.2017 / 27.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze