Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zásady MA21 a Zdraví 2020 v roce 2017 podpoří celkem 54 projektů

Zásady MA21 a Zdraví 2020 v roce 2017 podpoří celkem 54 projektů
„Je velmi pozitivní sledovat rostoucí zájem o realizaci místní Agendy 21 v obcích Kraje Vysočina i podporu zdravého životního stylu a zdravého života vůbec. I v letošním roce byl ze strany žadatelů, ať již realizátorů MA21 nebo Zdravých škol, o dotaci velký zájem a alokace 2 800 tis. Kč byla zcela vyčerpána,“ uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 a člen rady kraje.
 

 
 

V rámci Zásad MA21 a Zdraví 2020 byly podpořeny projekty, jejichž obsah je v souladu s cíli Programu rozvoje Kraje Vysočina a Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina. Podpořenými aktivitami jsou výstavy a prezentace k trvale udržitelnému rozvoji, propagace principů MA21, akce k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje, vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje, akce k podpoře zdraví a mnohé další. Na podporu kampaně Den Země proběhne například čištění studánek a úklid veřejných prostor, budování místních naučných stezek. Uskuteční se veřejná fóra a kulaté stoly v rámci zapojování veřejnosti do místního dění. V rámci Dnů zdraví pro veřejnost proběhnou přednášky a preventivní akce na podporu zdraví a prevenci nemocí. Pod hlavičkou Evropského týdne mobility se v září uskuteční ve větších městech akce, které účastníkům představí udržitelné způsoby dopravy.

„Zdravé školy“ ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 zrealizují projekty zaměřené na zavádění principů zdravého životního stylu do škol, činnost dětských zastupitelstev, žákovských či studentských parlamentů, sportovní aktivity žáků, zapojení do osvětových kampaní v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí, prevence úrazů aj. Uskuteční se například Ekologická olympiáda pro žáky, akce na dopravních hřištích zaměřené na bezpečnost silničního provozu, workshopy na téma třídění odpadů a předcházení jejich vzniku. Děti navštíví ekologická vzdělávací centra. Žáci malotřídních škol se zúčastní vzájemných sportovních klání v netradičních disciplínách jako je kickball, discgolf apod.

Aktuální podmínky čerpání dotací, jejich výše a další podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, platných pro daný kalendářní rok (http://www.zdravykrajvysocina.cz).

 

  • Jana Böhmová, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.6.2017 / 26.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze