Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Setkání regionalistů

Ve středu dne 21. 6. 2017 proběhlo v sídle Kraje Vysočina již druhé letošní setkání regionalistů. Zástupci kraje a důležitých partnerů z území, kteří se zabývají oblastí regionálního rozvoje, diskutovali o aktuálních otázkách a tématech ve vazbě na možnosti, jaké mají územní partneři k čerpání evropských i jiných finančních prostředků na své rozvojové projekty.
 

 
 

Dne 21. 6. 2017 se v Jihlavě uskutečnilo pravidelné setkání zástupců Kraje Vysočina s pracovníky z obcí s rozšířenou působností, kteří mají v náplni práce oblast regionálního rozvoje a související témata.

Na setkání přijala pozvání ředitelka územního odboru Centra pro regionální rozvoj České republiky Renáta Marková, která okomentovala stav čerpání prostředků v Integrovanému regionálnímu operačním programu v Kraji Vysočina a připravované výzvy na nejbližší období.

V rámci setkání rovněž zazněly aktuální informace k připravované aktualizaci Regionálního akčního plánu a k tzv. kotlíkovým dotacím 2, dále pak shrnutí průběhu letošního ročníku Čisté Vysočiny a ohlédnutí za dalšími úspěšnými aktivitami v oblasti Zdravého Kraje Vysočina a místní Agendy 21 (např. Skutek roku, Klimatour apod.). Závěrem jednání byl představen projekt Obecní pozemek.cz, který si klade za cíl pomocí jednoduchého webového portálu zlepšit dostupnost informací o obecních pozemcích pro zájemce o bydlení.

„Pravidelná setkávání regionalistů jsou pro nás velmi důležitá jako příležitost, jak dále rozvíjet vzájemný dialog s klíčovými partnery v území a získávat od nich zpětnou vazbu k aktuálně diskutovaným tématům,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „V rámci dnešního jednání například zazněl zajímavý podnět na provedení komplexního zmapování dobrovolných svazků obcí a jejich činností na území našeho kraje,“ doplnil Pavel Pacal.

Setkání regionalistů se uskutečnilo s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.


EU

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.6.2017 / 23.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze