Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Začalo Vzdělávání v oblasti MA21/G21 realizované v rámci projektu MagNet

Ve dnech 14. – 15. června 2017 se v Lukách nad Jihlavou uskutečnily první dva moduly přeshraničního Vzdělávání v oblasti MA21/G21, které probíhá v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
 

 
 

Vzdělávání je určeno pro realizátory MA21 v Dolním Rakousku, Kraji Vysočina, Jihočeském a Jihomoravském kraji. V rámci vzdělávání proběhne devět modulů, jejichž výsledkem bude vypracování konkrétního projektu, který bude odpovídat potřebám jednotlivých účastníků a jejich okolí. Vzdělávání bude zaměřeno zejména na oblasti udržitelného rozvoje regionů a moderní metody zapojování občanů do veřejného dění.

„Jednotlivé moduly vzdělávání přispějí k hlavnímu cíli projektu, jímž je zkvalitnění života na venkově, snižování odlivu mladé generace do měst, navrácení života do center obcí, posílení cestovního ruchu zatraktivněním lokalit a zvýšení potenciálu pro místní podnikatele,“ uvedl Martin Hyský, člen rady kraje a politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

 

Moduly vzdělávání:

1)      Realizace našich cílů, červen 2017, Kraj Vysočina

2)      Rozpoznání trendů – umožnění změn, červen 2017, Kraj Vysočina

3)      Udržitelnost a moderní metody zapojování lidí, říjen – listopad 2017, Dolní Rakousko

4)      Posílení týmu, březen – duben 2018, Jihomoravský kraj

5)      Příprava projektu, květen – červen 2018, Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj

6)      Rozvíjení potenciálu, říjen – listopad 2018, Dolní Rakousko

7)      Dopracování projektů, březen – květen 2019, Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj

8)      Živá prezentace - říjen 2019, Dolní Rakousko

9)      Představení projektů - listopad 2019, Jihomoravský kraj

 

První modul vzdělávání byl zaměřen na osobní rozvoj zástupců samosprávy, neziskových organizací, místních akčních skupin a další angažované veřejnosti. Účastníci si položili otázky typu: Co nás motivuje a přiměje k angažovanosti? Je to, co dělám a to, co chci, v souladu? Co je příčinou, že i když se snažíme, přesto to nefunguje? Pod vedením zkušeného lektorem se pokusili na ně nejen odpovědět, ale najít i co nejlepší řešení.

Druhý den představil vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií, Univerzity Palackého v Olomouci Doc. Pavel Nováček, CSc. tzv. megatrendy jako jsou klimatické změny, ropný zlom a nedostatek energie obecně, nedostatek potravin a účastníci se v diskuzi u kulatých stolů zaměřili na to, jak negativní trendy mohou ovlivnit ve svém pracovním i osobním životě.

„Na seminářích realizovaných v rámci projektu MagNet je velkou přidanou hodnotou srovnání pohledu účastníků z různých regionů a zejména přeshraniční výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Jsem přesvědčen, že i následující moduly budou pro účastníky zajímavé a přínosné stejně jako další aktivity probíhající v rámci projektu,“ doplnil Martin Hyský.

 

Interreg

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2017 / 22.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze