Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář pro žadatele v rámci česko-rakouského příhraničního regionu

Seminář pro žadatele v rámci česko-rakouského příhraničního regionu
V pátek 16. června se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil Seminář pro žadatele v rámci česko-rakouského příhraničního regionu. Zájemcům byl přiblížen Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a také Fond malých projektů v rámci tohoto programu.
 

 
 

Pro účastníky byla připravena prezentace Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Zástupce Společného sekretariátu z Brna přiblížil programové cíle, výzvy, představil jednotlivé prioritní osy, upozornil na přínosy a podmínky programu a přiblížil také uznatelné výdaje a důležité termíny. Bližší informace včetně důležitých kontaktů jsou k dispozici na stránkách programu www.at-cz.eu.


Následovala přednáška o Fondu malých projektů (FMP), který je realizován v rámci výše zmíněného programu. Zástupce administrátora FMP pro území Vysočiny – Sdružení obcí Vysočiny se zaměřil na představení tohoto nástroje pro přeshraniční spolupráci obcí, organizací a institucí na lokální úrovni, tedy tzv. people-to-people aktivit. Detailněji se věnoval především odlišnostem a změnám oproti minulému programovacímu období 2007-13. Detailní informace o FMP jsou k dispozici na stránkách administrátora, http://www.obcevysociny.cz/fond-malych-projeku-fmp/.


„Ve středu 14. 6. byla otevřena výzva pro předkládání malých projektů do FMP. Je to výsledek více jak tříletého vyjednávání, které nebylo vždy jednoduché a jsem velice rád, že žadatelé mají nyní k dispozici další nástroj pro realizaci přeshraničních aktivit se svými rakouskými partnery,“ zmínil po semináři Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu.


Seminář byl organizován v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ, registrační číslo ATCZ1, který byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


interreg

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2017 / 19.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze