Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ministerstvo zahraničních věcí vstupuje do krajů

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová podepsali 16. června 2017 v Černínském paláci „Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické diplomacie mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR“. V rámci rozvoje ekonomické diplomacie jsou Kraje ČR jedinečnými partnery MZV ČR s detailní znalostí konkrétních regionálních firem, ale i odvětví a obecně investičního i exportního ekonomického potenciálu.
 

 
 

„Spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jednotlivými kraji zatím nevymezoval žádný dokument. Často se uskutečňovala roztříštěně a nedokázali jsme využít všechny možnosti, hlavně v oblasti výměny informací. To by se teď mělo změnit,“ řekl k podpisu memoranda ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Cíle podepsaného dokumentu jsou zejména:

  • podpora českým regionálním podnikatelským subjektům a jejich obchodně ekonomickým zájmům při navazování kontaktů a získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech;
  • zviditelnění prezentace ekonomického potenciálu jednotlivých krajů v zahraničí, které budou organizačně zajištěny ve spolupráci se zastupitelskými úřady České republiky;
  • posílení spolupráce při zahraničních pracovních cestách vedení krajů (např. na akce partnerských měst), větší zapojení regionálních subjektů do obchodních misí vedených vládními činiteli a podpora těchto akcí (např. organizací jednání se zahraničními partnery);
  • aktivní výměna informací a zkušeností mezi MZV ČR, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a jednotlivými kraji ČR, příprava seminářů a kontaktních akcí pro podnikatelské a další subjekty;
  • sladění pozic krajů a MZV ČR ve vztahu k politicko-ekonomickým tématům s jednotlivými státy.

„Memorandum o spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí bude přínosem pro obě strany, tedy pro kraje i pro stát. Především v případě možnosti nominovat svého zástupce do státních misí do zahraničí považuji za mnohem efektivnější, než vypravovat samostatné krajské delegace. Na druhou stranu jsme připraveni nadále s ministerstvem sdílet své zkušenosti při realizaci veřejně prospěšných projektů u našich zahraničních partnerů. Jde například o zprostředkování kontaktů na fungující vztahy Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Memorandum přispěje k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst v jednotlivých krajích – ať již pomocí rozvoje exportního potenciálů českých firem, možným hledáním zahraničních investorů, případně i podporou turistického ruchu. 


  • z materiálů MZV ČR

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2017 / 19.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze