Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V Jemnici vrcholí přípravy na Běh o Barchan

V Jemnici vrcholí přípravy na Běh o Barchan
Víkend po 15. červnu, svátku sv. Víta, patří v Jemnici jedné z nejstarších historických slavností v Čechách a na Moravě – slavnosti Barchan. Písemné prameny sahají do roku 1713, historie Barchanu je však mnohem starší. Běh o Barchan byl jako významný regionální jev zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina i České republiky.
 

 
 

Konáním Barchanu Jemnice vzpomíná na svůj rozkvět ve středověku a pobyt Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ve městě. Průběh oslav byl různý, Běh o Barchan a pouť ke sv. Vítu však byla po staletí neměnná. Jádro slavnosti se váže k pověsti o čtyřech poslích, kteří přináší královně zprávy z boje. Eliška Přemyslovna, čekající na chotě v jemnickém hradě, je odměňuje prostými dary. První běžec dostává barchetový náprsník (od něj je odvozen název slavnosti), druhý a třetí královnin šátek a punčochy, čtvrtý pak věnec, který uvila.

 

Informace o podobě běhu jsou pečlivě předávány z generace na generaci. Pro svoji unikátnost byl Běh o Barchan na konci roku 2013 přijat pod číslem 9/2013 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a stal se prvním nemateriálním statkem z Kraje Vysočina zapsaným na tento prestižní národní seznam. Po zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina byl Běh o Barchan přijat pod číslem 1/2014 jako první nemateriální statek krajského seznamu.

 

V současnosti je Barchan zahajován v pátek v podvečer průvodem měšťanů a vyvěšením barchanického a městského praporu na radnici. Purkmistr pak otevírá tržnici a mazhauzy k pořádání slavnosti. Po tři dny město ožívá průvody, jarmarkem a pouťovými atrakcemi. Samotný Běh o Barchan se koná v sobotu odpoledne. „Čtyři předem pečlivě vybraní mladí muži v historických kostýmech startují od středověkého milníku - svatých muk. Cíl je před hlavní městskou branou v místě dnešního kulturního domu. Trasa je dlouhá cca 220 metrů. Celý běh má neměnný průběh, účast v něm je prestiží a bývala dokonce i předmětem sporu. Startující dává pokyn střelci (dříve hmoždíř), ten vystřelí, první běžec, barchaník, vyběhne z místa soustředění na startovní čáru, zde se postaví, ozve se druhá, třetí, čtvrtá rána a děj se postupně opakuje. Jakmile jsou všichni čtyři běžci na startovní čáře, dá startující pokyn k poslední střelbě, ráně, po které běžci odstartují. V cíli se musejí dotknout barchanického praporu. V pořadí v němž doběhli, jsou zapsáni do pamětní knihy a oceněni královnou symbolickými dary dle pověsti", popisuje podrobně statek etnografka Mgr. Jana Lochmanová z Muzea Vysočiny Třebíč.

 

Nositelem nemateriálního statku Běh o Barchan je město Jemnice. Běh o Barchan pravidelně dokumentuje Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci zřizované Krajem Vysočina, které je pověřenou organizací k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na celém území kraje.

 

Letošní slavnost Barchan začíná v pátek 16. června a program je zveřejněn na http://barchan.cz/. Podrobné informace o Běhu o barchan jsou k dispozici na webových stránkách Národního ústavu lidové kultury a Muzea Vysočiny Třebíč.

 

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina má v současné době 5 položek: Běh o Barchan, Skřipácká muzika na Jihlavsku, Betlémská cesta v Třešti, Obchůzka královniček na Velkobítešsku a Historický morový průvod v Brtnici. Tři z nich - Běh o Barchan, Skřipácká muzika na Jihlavsku a Betlémská cesta v Třešti - jsou součástí Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.


foto: archiv města Jemnice

barchan

barchan


  • Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.6.2017 / 16.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze