Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na sociální služby nezřizované krajem půjde dalších sedm miliónů korun

Na sociální služby nezřizované krajem půjde dalších sedm miliónů korun
Odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace, tedy služby, které nabízí jiná než krajem zřizovaná zařízení, podpoří Kraj Vysočina rozdělením dalších více než sedmi miliónů korun. „Jde o část rozpočtové rezervy, která byla připravena v rámci kapitoly Sociální věci za účelem řešení případných nedostatků a nerovností ve financování sociálních služeb v regionu. Podpořené organizace peníze ve většině případů využívají na úhradu mezd specialistů i dalších pracovníků, na provozní náklady nebo na dojíždění ke klientům,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. V tomto případě Kraj Vysočina dodatečně pomůže čtyřem desítkám sociálních služeb.
 

 
 

Mezi čtyřicítkou navíc podpořených služeb figuruje například Domácí hospic Vysočina Nové Město na Moravě, který díky těmto financím může dofinancovat odlehčovací služby doplňující hospicovou péči nebo Bílý kruh bezpečí, jehož služby využívá stále více obětí různé trestné činnosti. Peníze budou poskytnuty z rezervy také na provoz Střediska rané péče Oblastní charity Třebíč. „V tomto případě chceme pomoci se službou směřovanou do rodin s handicapovanými dětmi do sedmi let. Odborníci učí rodinné příslušníky, co všechno je možné a nutné s malým klientem dělat, aby se jeho aktuální stav zlepšil, pomáhají vybírat správné kompenzační nebo motivační pomůcky nebo hračky. Usnadňují rodině socializaci a zlepšují tak šanci klienta pro budoucí začlenění do běžné společnosti,“ vysvětluje Pavel Franěk.

 

Od roku 2016 jsou sociální služby v Kraji Vysočina financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. V roce 2017 poskytl Kraj Vysočina celkem v tomto režimu pro 109 organizací, které zajišťují v regionu 235 sociálních služeb více než 471 miliónů korun poskytnutých státem, dalších téměř 60 miliónů korun uvolnil z vlastního rozpočtu. Nyní se připravuje postup, podle kterého kraje zajistí dofinancování navýšení platů a mezd v organizacích poskytujících sociální služby s využitím další dotace státu, kterou nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Kromě tohoto zdroje jsou další sociální služby financovány v rámci samostatného evropského projektu.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.6.2017 / 15.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze