Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

LÖWOVI - Příběh rodu textilních továrníků

Zdeněk Geist
Vydalo Nakladatelství Parola spol. s r.o.
Tisk: tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Počet stran: 199
ISBN 978-80-904742-4-6
 

 
 

Kniha přibližuje historii rodiny textilních továrníků Löwových. Rodiny, která významným způsobem ovlivnila textilní průmysl v Jihlavě a jejím okolí. Rozmach továrny, vztahy v rodině a vliv rodiny Löwových na okolí je datován do období od poloviny 19. století do poloviny století 20. V této době došlo ke zrodu, rozvoji a následnému ukončení činnosti firmy. Podnikatelská rodina Löwových po sobě zanechala, kromě hmotných památek, také inspirativní příběh z nedávné minulosti. Na příbězích z osobního života členů rodiny přibližuje publikace i zajímavé události, sociální i rodinné vztahy dané doby.


Obsah: Úvodem - Začátek podnikání v Helenově - Karel Löw nastupuje do otcových podniků - Firma plně v rodinných rukou - Přechod z otce na syna - Továrny před koncem století - Neúspěšné podnikání v Žilině - Rodinné prostředí - Období před I. světovou válkou - Válečná léta - Konec války a první léta v Československé republice - Národnostní otázky po roce 1918 - Změna helenovské německé školy na českou - Dvacátá léta - doba změn i nevšedních událostí - oslava osmdesátých narozenin - velká společenská událost - Komplikovaný vztah otce a jeho synů - Odchod Karla Löwa - začátek konce firmy - Bohaté dětství a nástupnictví ve firmě - Třicátá léta, odeznívání slávy - Období protektorátu - Rodina během válečných let - Konec války - osvobození i znárodnění.


Lowovi

 
Zodpovídá: Bc. Iva Strnadová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 13.6.2017 / 13.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze