Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktualizovaná metodika pro řádné uložení hnoje na ZPF

 

 
 

Řádné uložení hnoje na ZPF (polní složiště)

 

Statková hnojiva mají svoji nezastupitelnou úlohu pro zachování úrodnosti půdy. Jejich specifickou vlastností je to, že jsou produkována v kontinuálním procesu, nicméně potřeba hnojení těmito hnojivy nastává jen v určitém časovém období.

 

Vhodnost jejich uložení na polních složištích, včetně upozornění na možné chyby při jejich uložení a při uvádění pozemků do původního stavu řeší aktualizovaná certifikovaná metodika, zpracovaná Výzkumným ústavem rostlinné výroby, vědecko výzkumným institutem.

V souvislosti s ustanovením § 9 odst. 2 písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění („Souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být odňata zemědělská půda pro uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím“) považujeme za vhodné výše citovanou metodiku zveřejnit na internetu v dokumentech odborů krajského úřadu ve složce „Ochrana ZPF“.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 9.6.2017 / 9.6.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ZPF

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze