Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina pečuje o parky ve svém vlastnictví

Kraj Vysočina pečuje o parky ve svém vlastnictví
Kraj Vysočina v letech 2012 až 2015 revitalizoval řadu parků, které užívají příspěvkové organizace kraje, zejména dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče nebo nemocnice. Veřejnosti přístupné parky revitalizoval kraj za finanční podpory z Evropských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, spolu s úředníky odboru životního prostředí a zemědělství, monitoruje stav revitalizovaných parků v terénu a konzultuje na místě aktuální opatření k zajištění udržitelnosti projektů revitalizovaných parků.
 

 
 

„V současné době zajišťuje Kraj Vysočina minimálně desetiletou udržitelnost projektů revitalizace parků a za tím účelem je alokována v krajském rozpočtu částka 450 tisíc korun,“ doplnil radní Martin Hyský. Peníze jsou určeny na odborně náročnější práce, zejména na bezpečnostní řezy, protože stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí a dochází k závažným defektům v jejich korunách způsobeným zejména bouřkami, námrazou nebo mokrým sněhem. Současně se jedná o velké a letité stromy, jejichž větve přirozeně odumírají a je nutné je z bezpečnostních důvodů včas a odborně odstranit. Dále je nezbytné řešit takzvané výchovné řezy nutné pro zdárný vývoj dřevin, a to zejména u nových výsadeb. K pravidelné péči o parky patří i doplnění výsadeb dřevin za uhynulé sazenice, například v důsledku sucha, extrémních mrazů, okusu a vyhrabání zvěří nebo vandalismu návštěvníku.

 

Šest krajských příspěvkových organizací se zapojilo do akce „Víkend otevřených zahrad“, která startuje už příští víkend, 10. a 11. června. „Pro návštěvníky budou o tomto víkendu připraveny v zahradách a parcích zajímavé doplňkové programy, jako například komentované prohlídky, možnost zasadit si vlastní strom, hudební vystoupení nebo výstavy fotografií,“ zve k návštěvě nejen krajských parků Martin Hyský. Více informací k Víkendu otevřených zahrad naleznete zde.


  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz


sfžp

mžp

opžp

 

Kraj Vysočina pečuje o parky ve svém vlastnictví

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 2.6.2017 / 2.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze