Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Technické fórum na Vysočině otevřelo témata kariérního řádu, nové průmyslové revoluce i efekt originality nových projektů

Technické fórum na Vysočině otevřelo témata kariérního řádu, nové průmyslové revoluce i efekt originality nových projektů
Na roli vzdělávání v technických, odborných i zemědělských oborech byl zaměřen letošní, třetí ročník Technického fóra Kraje Vysočina, který dnes uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci s partnery, firmami a středními školami ve Valči u Třebíče. Tématy letošní konference, u jejíhož zrodu stála radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová, byly dlouze diskutovaný nový kariérní řád, Průmysl 4.0, chybějící kvalifikovaní zaměstnanci nejen pro velké, ale i menší firmy a také představení nového partnera Kraje Vysočina v technickém školství společnosti Zetor Traktors, a. s.
 

 
 

Kraj Vysočina se na podporu technického školství soustředí už více než osm let postupným a intenzivním uplatňováním originálních projektů, maximálním využitím EU prostředků a především nasloucháním potřeb firem. Výsledky, které byly na konferenci Technické fórum představeny deklarují úspěch dlouhodobého snažení udržet studenty na technických školách a pomoci krajským školám s popularizací technických oborů, z nichž vychází odborníci, po kterých pracovní trh stále intenzivně volá. Od školního roku 2008/2009 se daří v Kraji Vysočina držet zvyšující se zájem žáků o studium strojírenských oborů a oborů opravářství zemědělských stojů. Zatímco Česká republika vykazuje v těchto oborech nárůst zájmu cca 2,5 %, v Kraji Vysočina se i při souhrnném poklesu žáků o 2 000 daří držet zvýšený zájem, který se letos ustálil na hodnotě vyšší než 4 %. „Tato skutečnost potvrzuje naše původní předpoklady, že až dlouhodobější efekt našich aktivit se promítne do zájmu o konkrétní obor. Je to pro nás jasný signál, že i v případě ostatních projektů musíme vytrvat a nechat je chvíli žít, umožnit široké veřejnosti se s nimi seznámit a spolu s námi a s firmami zkusit něco nového,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Její slova potvrdila série prezentací krajských technických škol a firem, které s velkým uznáním kvitovaly možnost účastnit se aktivně na projektech, které mohou zažít pouze děti na Vysočině.

 

Richard Horký, předseda Krajské Hospodářské komory Kraje Vysočina

„Budoucnost spolupráce Kraje Vysočina a hospodářské komory vidím například při výchově zaměstnanců pro menší firmy. Robotizaci představené v rámci Průmyslu 4.0 rozumím, ale uvědomuji si, že roboti prostě všechno nezvládnou. Osobně se nebráním rozumnému posílení trhu práce například o pracovní sílu z Ukrajiny, která je nám kulturně velice blízko. Jistému posílení trhu práce bych se při jasných podmínkách nebránil. Zohledňuji i fakt, že mohou přijít celé rodiny a děti nám po absolvování základních škol mohou mírně zbrzdit demografický pokles.“

 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

„Velkou rezervu v současném regionálním školství vidím v absenci dobře fungujícího kariérního poradenství. Ze strany ministerstva školství si dovedu představit i zásadnější podporu, oddělení kariérního a výchovného poradenství. Pak se nebude tak často stávat, že děti se hlásí na obory, které po dostudování nemají chuť nebo možnost fakticky vykonávat. Za Kraj Vysočina směřuji obrovské poděkování firmám, které měly odvahu se s námi vydat po originální cestě a dát nám svou důvěru při výběru projektů motivujících ke studiu konkrétních oborů.“

 

Petr Bannert, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, MŠMT

„Mezi dlouhodobější trendy ve středním vzdělávání patří stále silnější vliv rodičů na výběr budoucího povolání a také zohledňování perspektivních oborů. Potvrzuji, že v současné době cca 40% dětí po střední škole pracuje v jiném oboru, než ve kterém se vzdělávalo. Prostor vidíme v podpoře kariérového poradenství, na které se soustředíme.“

 

Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu, MPO

„Průmyslová revoluce Průmysl 4.0 přišla zezdola, pracoval na ní tým 90 odborníků, Vláda dokument schválila, byl vytvořen lidmi, nikoli úředníky. Kam dnes směřuje průmysl 4.0  je zřejmé, využívá jej skladové hospodářství nebo v široké míře automobilky. Úlohou ministerstva je pomoci se standardy, právním rámcem, bezpečností kybernetickou i průmyslovou, vzděláváním a daňovým systémem.

 

Třetího ročníku Technického fóra Kraje Vysočina se zúčastnilo ve Valči na Třebíčsku více než 160 hostů. Akce se uskutečnila za výrazné podpory společností: Bosch Diesel Jihlava, PSJ, PKS Holding, Krajské Hospodářské komory Kraje Vysočina a společnosti CooperStandard. 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 2.6.2017 / 2.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze