Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Heřmanov slaví titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2017

Vesnice Vysočiny, logo
Letošní titul Vesnice Kraje Vysočina získala obec Heřmanov na Žďársku. Rozhodla o tom desetičlenná odborná komise zastřešující krajské kolo soutěže Vesnice roku. Obec při své obsáhlé prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň občanské soudržnosti včetně propagace svých rodáků. Obec také dobře spolupracuje s místním zemědělským subjektem. Občané obce rovněž udržují lidové tradice, prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Obec vzorně pečuje o své občany s cílem udržení vysokého standardu občanské vybavenosti a vzájemné soudržnosti obce.
 

 
 

Do letošního ročníku soutěže o nejlepší obec Kraje Vysočina se přihlásilo 14 obcí. Jejich hodnocení probíhalo od pondělí 29. května, kdy komise zahájila svou činnost v obci Bory. Poslední posuzovanou obcí byl pak Sobíňov, a to ve středu 31. května. Při své práci urazila komise po kraji bezmála 500 km. Pro komisi musely mít soutěžící obce připraveny zejména své koncepční dokumenty, komisi také zajímal společenský život v obci, aktivity jejích občanů, úroveň podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.

 

Slavnostní předání všech ocenění za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka proběhne v Heřmanově ve čtvrtek 3. srpna. Mezi nejúspěšnější obce Kraj Vysočina rozdělí na oceněních celkem 425 tisíc korun. „Cílem soutěže je především snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a dále upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam venkova,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

 

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017:

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad Sázavou                                    


Modrá stuha – za společenský život

Obec: Třeštice, okres: Jihlava                       


Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Dolní Město, okres: Havlíčkův Brod 

               

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Sobíňov, okres: Havlíčkův Brod


Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Obec: Kaliště, okres: Pelhřimov


Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Městys: Okříšky, okres: Třebíč

Název stavby:  Nová hasičská zbrojnice


Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Městys: Okříšky, okres: Třebíč


Diplom za propojení generací

Obec: Věžnice, okres: Havlíčkův Brod


Diplom za příkladnou péči o kulturní památky v obci

Obec: Šebkovice, okres: Třebíč


Diplom za obnovení lidových tradic

Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov


Diplom za uchování povědomí o historii obce

Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod

 

 

 

Heřmanov slaví vítězství v soutěži Vesnice Kraje Vysočina roku 2017

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.6.2017 / 1.6.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze