Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kotlíkové dotace – příprava na druhou velkou vlnu

Kotlíkové dotace
Jak jsme již dříve informovali, Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 18. 4. 2017 o žádostech předložených v rámci dodatkové výzvy prvního kola kotlíkových dotací. Celkem bylo podpořeno 249 žádostí za téměř 30 mil. Kč. Úspěšní žadatelé byli vyrozuměni a postupně jsou jim vraceny podepsané smlouvy o poskytnutí dotace. Pro příjemce kotlíkových dotací byly rovněž uspořádány semináře ve všech bývalých okresních městech Kraje Vysočina. Jejich cílem bylo přiblížit příjemcům realizaci projektu, která musí být dle smlouvy dokončena nejpozději 30. 11. 2017 a celkem se jich zúčastnilo 180 příjemců nebo jejich zástupců.
 

 
 

Dne 16. 3. 2017 byla vyhlášena 67. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 “. „V rámci této výzvy podávaly kraje svoje projekty na realizaci další vlny kotlíkových dotací nejpozději do 28. 4. 2017. Projekt podaný Krajem Vysočina předpokládá rozdělit dalších více jak 230 mil. Kč a vyměnit minimálně 2486 starých kotlů na tuhá paliva za ekologičtější zdroje tepla. V současné době je projekt ve fázi hodnocení a čeká na rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Poté bude možné ze strany kraje vyhlásit další podmínky pro čerpání prostředků na výměny zdrojů tepla pro konečné uživatele,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.


Pro novou výzvu stanovilo Ministerstvo životního prostředí ČR několik nových podmínek pro čerpání dotace. Nejdůležitější jsou zejména tyto:

  • vyloučení podpory kotlů spalujících výhradně uhlí
  • v případě kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu budou podporovány pouze kotle s automatickou podávkou paliva (samočinné)
  • nové nastavení výše dotace – kombinované kotle na uhlí a biomasu 75 % celkových nákladů max. však 75 000 Kč, plynové kondenzační kotle 75 % celkových nákladů max. však 95 000 Kč, kotle výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % celkových nákladů max. však 100 000 Kč a kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním a teplená čerpadla 80 % celkových nákladů max. však 120 000 Kč
  • zrušení povinnosti realizovat mikroenergetické opatření či dokládat průkaz energetické náročnosti budovy
  • výměna zdroje tepla bude možná pouze v případě, že starý kotel je 1. nebo 2. emisní třídy (bude nutno dokládat kontrolou technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva - tzv. revize kotle povinná ze zákona)

Seznam registrovaných zařízení, která je možné v rámci kotlíkových dotací instalovat naleznete na stránkách https://svt.sfzp.cz/. Jedná se o ty výrobky, u jejichž registrace je uvedeno Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017).


Vyhlášení výzvy pro konečné uživatele (fyzické osoby) předpokládáme na podzim roku 2017, tento termín však bude záviset na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace kraji ze strany Ministerstva životního prostředí.


Aktuální informace sledujte na stránkách http://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp.

 

Logolink


   • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.5.2017 / 22.5.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze