Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Modernizace krajské silnice II/347 v Humpolci zahájena

Modernizace krajské silnice II/347 v Humpolci zahájena
Kraj Vysočina zahajuje stavební práce na modernizaci průtahu Humpolce. Od pondělí 22. května tak bude pro veškerý provoz uzavřena silnice II/347 v ulici Čejovská v Humpolci.
 

 
 

Zhotoviteli stavebních prací byl předán k rekonstrukci úsek silnice II/347 v ulici Čejovská. Vozovka dle diagnostického průzkumu vykazuje nedostatečnou únosnost s výskytem značného množství poruch, a proto dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev. Zásadní úpravou projde také navazující křižovatka silnic II/347, III/34771 (směr Budíkov) a místní komunikace (směr centrum). Stávající průsečná křižovatka nevyhovuje z hlediska plynulosti a bezpečnosti dopravy a vzhledem k poměrně vysokým intenzitám dopravy je navržena výstavba nové okružní křižovatky. Současně budou v prostoru křižovatky provedeny přeložky kanalizace, plynovodu a vedení nízkého napětí. V koordinaci s Krajem Vysočina bude stavební práce provádět také město Humpolec. Úpravy se budou týkat především rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení.

 

Realizace projektu je rozdělena do dvou etap. První etapa realizovaná v letošním roce zahrnuje vybudování okružní křižovatky a části ulice Čejovská. V roce 2018 bude dokončena zbývající část ulice Čejovská na výjezdu z Humpolce (II. etapa). Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku od 22. 5. do 31. 10. 2017. Objízdné trasy pro vozidla do 12 tun a pro tranzitní nákladní dopravu budou vyznačeny. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede přes Budíkov a Kejžlici, pro tranzitní dopravu pak po silnici I/34 (směr Havlíčků Brod) a po silnici II/150 (směr Světlá nad Sázavou). Termín uzavírky zbývající části ulice Čejovská a vedení objízdných tras v roce 2018 bude upřesněno později.


Modernizovaný úsek v délce jednoho kilometru je součástí širšího konceptu postupné přestavby celého silničního tahu mezi Světlou nad Sázavou, Humpolcem a dálnicí D1. Projekt II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka navazuje na již dokončené úseky této komunikace:

  • II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba (úsek Kejžlice – Dolní Město; realizace 2010 – 2011);

  • II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1 (úsek Světlá nad Sázavou – Dolní Město; realizace 2015);

  • II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2 (úsek Kejžlice – Čejov; realizace 2016);


Ve fázi projektové přípravy je i další plánovaný úsek na silnici II/347 mezi Čejovem a Humpolcem.


Na projekt II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka s celkovým rozpočtem téměř 28 mil. Kč kraj požádal o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP

  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 

Modernizace krajské silnice II/347 v Humpolci zahájena

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.5.2017 / 18.5.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze