Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Evropský region Dunaj-Vltava: Prezídium se shodlo na nosných tématech další intenzivnější spolupráce

Evropský region Dunaj-Vltava: Prezídium se shodlo na nosných tématech další intenzivnější spolupráce
Česko-německá jazyková ofenzíva a intenzivnější spolupráce uvnitř Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“), to byla hlavní témata jednání politického Presidia ERDV, které se uskutečnilo 3. května 2017 v Pasově.
 

 
 

Už na lednovém zasedání Presidia bylo partnerskými regiony dohodnuto, že v roce 2017 se bude ERDV věnovat tématu jazykové ofenzívy. Na květnovém zasedání pak političtí reprezentanti odsouhlasili konkrétní aktivity pro realizaci tohoto tématu. Jedná se především o ERDV stipendijní program, který podpoří částkou 1.000 € 14 studentů z ERDV (po 2 z každého regionu) v rámci jejich semestrálního studijního pobytu na některé z vysokých škol v ERDV. Cílem programu je prohloubit jazykové znalosti studentů a podpořit zájem mladých lidí o sousední zemi.

 

Presidium dále schválilo podporu pro hospitační pobyty vysokoškolských studentů německého a českého jazyka na středních a základních školách. V rámci dvoutýdenní stáže budou mít zájemci možnost využít v praxi své didaktické a metodické znalosti při výuce německého nebo českého jazyka jako cizí řeči. ERDV poskytne 14 studentům podporu ve výši 700 € na realizaci stáže.

 

Uvedené aktivity doplní řada jazykově zaměřených odborných a propagačních akcí jako například říjnová trilaterální jazyková konference v Bayerisch Eisenstein (Dolní Bavorsko), přeshraniční kontaktní seminář pro zástupce základních a středních škol nebo propagační akce v regionech, například při Dni jazyků.     

 

Prezídium se dále shodlo na ústředních tématech spolupráce pro následující roky, jsou jimi "Posílení a propagace společného hospodářského prostoru ERDV" a "ERDV jako atraktivní region pro mladé a starší obyvatele". "S těmito tématy dáváme jasný směr obsahové činnosti Evropského regionu.  Naším cílem je přestat vnímat ERDV pouze jako nástroj pro vytváření sítě a krok za krokem z něj vybudovat rozsáhlou a dynamickou organizaci regionálního rozvoje“, uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, člen Presidia ERDV.Popis fotografie.:

(zleva) náměstek hejtmana Dr. Michael Strugl (Horní Rakousko), náměstek prezidenta vlády Walter Jonas (Horní Falc), prezident okresního sněmu Franz Löffler (Horní Falc), vládní prezident Rainer Haselbeck (Dolní Bavorsko), okresní rada Pasova Franz Meyer, prezident okresního sněmu Dr. Olaf Heinrich (Dolní Bavorsko) zemská radní Mag. Barbara Schwarz (Dolní Rakousko), RNDr. Iveta Fryšová (Kraj Vysočina), Ing. Kateřina Pospíšilová (Jihočeský kraj), Ing. Jan Přibán (Plzeňský kraj)


ERDV_prezidium

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.5.2017 / 11.5.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze