Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace o nových funkcionalitách v aplikaci Vykazování R44

 

 
 

Nové aplikace správním úřadům umožňují:

 • přehled o průběžném stavu organizacemi vykazovaných údajů v rámci aktuálního měsíce. A tím i možnost kontaktovat organizaci a vyjasnit si případy možných nesprávně vykázaných údajů;

 • korekci potřeby finančních prostředků v případě organizacemi nesprávně vykázaných údajů v předchozích měsících. Pozor – v žádném případě se nejedná o možnost opravy chybně vykázaných údajů, ale pouze o narovnání finančního vztahu krajský úřad-MŠMT a následně krajský úřad-organizace!

  Pokud organizace zjistí, že uvedla nesprávné údaje ve výkazu R44 s finančním dopadem, které již nejdou v aktuálním měsíci upravit, vyplní příslušné formuláře (Oznámení o nesprávně vykázaných údajích ve výkaze R44-99, oddíl I; Oznámení o nesprávně vykázaných údajích ve výkaze R44-99, oddíl II) a předá je svému správnímu úřadu, tj. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v případě organizací zřízených obcemi a krajskému úřadu v případě organizací zřízených krajem.

  Zdůrazňujeme nutnost správného vyplňování výkazu R44-99. Zejména v případě podpůrných opatření typu sdílený asistent pedagoga, pedagogická intervence či snížený počet žáků ve třídě je třeba pečlivě zvážit, zda skutečně vzniká nárok na přidělení finančních prostředků. Dále pak v případě první rediagnostiky žáka, je třeba řádně vyplnit oddíl II, aby nedošlo k duplicitnímu financování (příplatek na postižení x NFN). V opačném případě hrozí porušení rozpočtové kázně.

  V případě zjištění nesprávně vykázaných údajů tedy budou kontaktovat obecní organizace příslušný úřad obce s rozšířenou působností a krajské organizace krajský úřad.

   

  Ing. Alena Vlachová

  vedoucí oddělení financování školství

  tel.: 564602937, e-mail: vlachova.a@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 9.5.2017 / 9.5.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze