Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina aktivně podporuje elektronizaci zdravotnictví

Kraj Vysočina aktivně podporuje elektronizaci zdravotnictví
České zdravotnictví stojí před důležitým milníkem. A tím je jeho plnohodnotná elektronizace, která nejen zrychlí a zlepší jeho další rozvoj, bude přínosem i pro zkvalitnění zdravotní péče a služeb pro občany a v neposlední řadě přinese vyšší úspory na straně poskytovatelů péče i státu. Proto byla usnesením vlády ČR ze dne 28. 11. 2016 schválena Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020. Tato strategie má být nápomocná pro systémové řešení elektronizace českého zdravotnictví. Potřebu zavést co nejrychleji komplexní eHealth v České republice podporují jednoznačně zástupci lékařských profesních komor a sdružení, státní správy, zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení.
 

 
 

V době, kdy je většina populace neustále online a cestuje nejen po vlastní zemi, ale i po světě, se stává IT součástí medicíny. Bez podpory informačních technologií si nelze současnou medicínu představit. Ve chvíli, kdy se člověk mimo domov ocitne v ohrožení života, měl by mít zdravotnický personál přístup k jeho zásadním zdravotním dokumentům, aby mu mohl poskytnout adekvátní péči. I v případě dlouhodobých cest do zahraničí by měl mít člověk možnost nechat si předepsat či vyzvednout v lékárně dlouhodobě užívané léky.


Síla systému eHealth je právě v propojení všech stávajících centrálních i roztroušených informačních systémů  v aplikacích, které s nimi umějí chytře pracovat. Online komunikace a práce s daty zajišťuje, že pacienti, lékaři, nemocnice, pojišťovny i státní správa budou mít k dispozici opravdu všechny informace pro efektivní péči o zdraví, její kontrolu a řízení. Vyloučí se duplicita vyšetření, lékař bude přesně vědět, jaké léky pacient užívá, i historii všech zákroků a vyšetření. Může se efektivně rozhodovat a lépe léčit. Tím získá pojišťovna i stát. Budou mít k dispozici úplné a spolehlivé informace pro úhrady zdravotní péče. Pacient bude mít veškerá svoje medicínská data pod kontrolou, rozhoduje, kdo je uvidí a kdo další je využije. Jako občan se stává skutečným vlastníkem péče o svoje vlastní zdraví. V neposlední řadě systém poskytne i cenná statistická data o nemocnosti nebo trendech v léčebné nebo ošetřovatelské péči.


Kraj Vysočina je velkým propagátorem eHealth v České republice. Pracovní skupina Odboru informatiky soustředěná okolo Petra Pavlince již v roce 2009 vypracovala koncepci eHealth na krajské úrovni. Tato koncepce podporuje vývoj elektronického zdravotnictví a v současnosti je již využívána poskytovateli zdravotnické péče v Kraji Vysočina jak v oblasti ekonomické (hodnocení produkce lůžkových zařízení pomocí DRG, ekonomické agendy z nemocničních informačních systémů), tak i v oblasti logistické (elektronické objednávání léčiv, online objednávání pacientů do ambulancí), a dalších – WiFi a služby pacientům, projekt výměny zdravotnických informací mezi zařízeními a plánuje rozvoj nemocničního informačního systému. Kraj Vysočina se po zkušenostech s elektronizací ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina zúčastnil společně s 21 žadately z členských zemí EU se svým projektovým záměrem výzvy pro eHealth.  Úspěšně podal projektovou žádost v rámci koordinovaného přístupu členských zemí EU. Předmětem projektu je vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro eHealth pro Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn (patient summary) jako země přijímající i poskytující.


V lednu 2017 byl na Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina vytvořen tým, který začal intenzivně pracovat na projektu NIX-ZD.CZ. Tento multidisciplinární tým složený z odborníků v IT technologiích, legislativy, medicíny bude v období let 2017 až 2020 navrhovat, implementovat, testovat a následně i spouštět ostrý provoz Národního kontaktního místa pro eHealth.  Při všech těchto činnostech budou respektovány a dodržovány principy a normy standardizace, legislativy a technických opatření na národní úrovni. S projektovým týmem budou spolupracovat partnerské organizace, kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Nemocnice Jihlava, p. o. a Asociace krajů ČR.


Jaké jsou přínosy eHealth?

Občan a pacient - získá přístup do vytvořeného pacientského souhrnu (patient summary) a tím přehledu o poskytované zdravotní péči, možnost využití tohoto souhrnu při lékařském ošetření při  pobytu v zahraničí. Tím nepřímo získá zkvalitnění zdravotní  péče a zvýšení odpovědnosti za vlastní zdraví vzhledem k přístupu k úplným informacím. Systém eHealth umožňuje pacientovi lépe plánovat a řídit péči o své zdraví, dává mu přesné, ověřené a úplné informace o jeho zdravotním stavu, vyšetřeních, lécích či laboratorních výsledcích. Zároveň posiluje jeho odpovědnost i právo řídit a upravovat přístup k jeho zdravotní historii blízkým lidem, nebo jiným lékařům.

Lékař - kvalitnější léčba, efektivnější preskripce, plánování úkonů a více vyšetřených pacientů díky úplným informacím

Pojišťovna - významné úspory nákladů, úplná a aktuální data, prevence a lepší odhalitelnost podvodů

Zdravotnické zařízení - kvalitnější služba pacientům, kratší čekání, méně návštěv a nižší náklady díky kvalitnějšímu plánování

Lékárna - snížení administrativní zátěže, zvýšení bezpečnosti výdeje léků a menší prostor pro podvodné chování

Stát - více prosperity pro všechny díky efektivnější zdravotní péči, menším ztrátám v systému a větším prostředkům na zlepšení zdraví obyvatel

Vzdělávání a výzkum - kvalitnější výzkum díky kontinuálnímu sběru úplných a strukturovaných dat


Projektový tým NIX-ZD.CZ pracuje podle harmonogramu, který zahrnuje činnosti ve třech oblastech navazujících na sebe v předem určených časových obdobích. V současné době se nacházíme v období „Přípravy a implementace řešení“, na které bude navazovat časový úsek„Testování a zavedení služby“ a práce na projektu bude vrcholit a končit spuštěním „Ostrého provozu Národního kontaktního místa pro eHealth“. 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.4.2017 / 27.4.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies