Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Začala série školení pro regionální partnery na téma místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj

Začala série školení pro regionální partnery na téma místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj
V minulém týdnu se uskutečnilo první ze školení určených pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací, nad kterými převzal záštitu Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 a radní Kraje Vysočina. „Kraj Vysočina dlouhodobě realizuje místní Agendu 21 a zároveň aktivně podporuje realizátory této oficiální metody kvality veřejné správy na svém území. Municipalit a nestátních neziskových organizací, které jsou v této oblasti aktivní, je v Kraji Vysočina nejvíce z celé republiky. V letošním roce běží řada vzdělávacích akcí, které mají přilákat nové zájemce o tuto problematiku a zavést místní Agendu 21 i do dalších obcí,“ uvedl Martin Hyský. Semináře se konají v obcích s rozšířenou působností, aby byly lépe dosažitelné zájemcům především z menších obcí v okrajových částech regionu.
 

 
 

Město Havlíčkův Brod bylo hostitelem prvního semináře zaměřeného na téma cíle udržitelného rozvoje a MA21. Jak uvedl na úvod semináře sám starosta Jan Tecl, město Havlíčkův Brod místní Agendu 21 realizuje od roku 2013 a dosáhlo už v této oblasti řady úspěchů. Lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje Ostrava podrobně představila účastníkům cíle udržitelného rozvoje  a místní Agendu 21 jako metodu kvality veřejné správy, která na místní úrovni napomáhá naplňování těchto cílů. Zástupci z obcí, které dosahují v rámci České republiky nejvyšší úrovně v realizaci MA21, ukázali příklady ze své praxe. Místostarostka obce Bory Blanka Křížová seznámila účastníky se způsoby, jakými obec úzce komunikuje s veřejností. Následně starostka obce Zbyslavice Regína Vřeská přiblížila, jaké aktivity v rámci MA21 v jejich obci realizují. A nakonec koordinátorka Zdravého města Chrudim Šárka Trunečková přednesla konkrétní příklady provázanosti aktivit ve městě v rámci MA21. Pracovníci Odboru regionálního rozvoje z Krajského úřadu Kraje Vysočina představili realizaci MA21 na krajské úrovni a metodickou a finanční podporu realizátorů MA21 v regionu Vysočiny.


Další programově obdobný seminář se připravuje na úterý 9. 5. 2017 v Náměšti nad Oslavou. Program semináře je k dispozici v příloze. Zájemci o účast se mohou hlásit na níže uvedený kontakt.


Tato série vzdělávacích akcí probíhá v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je financován z Národního programu životního prostředí.


NPZP_povinná publicita_banner A4_cmyk

 

Začala série školení pro regionální partnery na téma místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj


Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.4.2017 / 24.4.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies