Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hledá se TALENT VYSOČINY pro rok 2017

Talent Vysočiny
Žáci a studenti z Kraje Vysočina dosahující mimořádných výsledků v určitém oboru mohou i letos získat ocenění Talent Vysočiny a Cenu hejtmana Vysočiny. „Chceme podpořit ty žáky a studenty, kteří vynikají v určitém oboru, věnují se různým mimoškolním aktivitám a zároveň svůj talent a nadání cíleně rozvíjí,“ uvedla radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová a upřesnila, že ti nejlepší navíc získají od kraje motivační stipendium, které by jim mělo do budoucna v jejich aktivitách pomoci.
 

 
 

Návrh na nominaci může podat škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním. Návrh je nutné podat na předepsaném formuláři s patřičným odůvodněním nominace a výčtem úspěchů za hodnocené období, tzn. období od 22. 5. 2016 do 22. 5. 2017.

 

Uzávěrka podávání návrhů na nominaci je 25. 5. 2017 na adrese Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01. Návrh je potřeba zaslat zároveň elektronickou poštou na adresu talent@activezdar.cz.

 

Vítěz v daném oboru a kategorii získá ocenění Talent Vysočiny a stipendium (1 000 nebo 2 000 korun po dobu 10 měsíců), další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium (1 000 nebo 2 000 korun). Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru, s tím je spojeno jednorázové stipendium ve výši 5 000 nebo 10 000 korun).

 

Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny se uskuteční 27. června 2017 ve Žďáře nad Sázavou.

 

 

Více informací je k dispozici také na webových stránkách www.activezdar.cz.


  • foto: Active - středisko volného času, p.o.
  • Více informací: Jana Albrechtová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tisk@kr-vysocina.cz

 

Hledá se TALENT VYSOČINY pro rok 2017


Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 20.4.2017 / 20.4.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies