Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Klenotnice Vysočiny 2017 podpoří péči o kulturní bohatství Vysočiny

Fond Vysočiny
Po dlouholeté pauze zastupitelstvo kraje opět vyhlásilo grantový program Fondu Vysočiny s názvem Klenotnice Vysočiny 2017 a alokací jeden milion korun. „Jeho cílem je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje nejen významné svědectví o vývoji společnosti, ale také o identitě a paměti občanského společenství,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
 

 
 

Nově vytvořené podmínky mají zlepšit celkovou prezentaci značného kulturního bohatství kraje v širokém regionálním i nadregionálním kontextu. Program, který prošel generální úpravou, aby odpovídal současným požadavkům, je určený pro všechny zřizovatele nebo provozovatele muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor na území Kraje Vysočina. Žadateli mohou být obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, právnické a fyzické osoby podnikající, neziskové organizace apod.


Krajské peníze mají zlepšit prezentační činnosti v kraji formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících nebo tvorbou nových muzejních, galerijních a jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor. „Dotace tak může být použita například na pořízení projektové dokumentace, výstavního mobiliáře, instalačního materiálu a pomůcek, audiovizuální techniky, osvětlení, zabezpečení, měřicích přístrojů, odvlhčovačů, zvlhčovačů a dalších záležitostí bezprostředně souvisejících s tvorbou expozic,“ vysvětlila náměstkyně Jana Fischerová.


Podporu je dále možno použít na služby týkající se ochrany sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí, a to restaurováním, konzervováním a preparováním. Tato ochrana se ale vztahuje pouze na sbírkové předměty, které jsou součástí sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou vlastněné nebo spravované žadatelem a které současně budou prezentovány v expozicích nebo výstavních prostorách, jež jsou předmětem podpory.


Na grantový program je pro letošní rok vyčleněn jeden milion korun, rozsah poskytované dotace na jednoho žadatele se pohybuje v rozmezí od 25 do 200 tisíc korun, přičemž platí, že dotace nepřekročí 40 % celkových nákladů na projekt. Žádosti bude odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina přijímat v termínu od 1. do 30. června 2017.

 

Podrobnější informace k programu včetně potřebných formulářů mohou zájemci nalézt na www.fondvysociny.cz nebo http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni.


  • Klára Kotlíková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz


 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 5.4.2017 / 5.4.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies