Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podporuje středoškolské studium v zahraničí

Studenti středních škol z Kraje Vysočina můžou vycestovat za vzděláním do partnerských regionů Kraje Vysočina, jako například do Francie, Rakouska, Číny nebo do Finska. Náklady, které jim v zahraničí vzniknou, pomůže uhradit kraj prostřednictvím ročního stipendia. „Účelem pravidel pro udělení stipendia je podpořit a motivovat žáky k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, dále rozšíření jejich stávajících jazykových znalostí a seznámení se s fungováním středoškolského vzdělávání i jinde ve světě,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Žádost můžou studenti podat v době od 1. do 31. května 2017.
 

 
 

O stipendium je možné žádat i opakovaně. Žadatel musí být žákem střední školy v Kraji Vysočina nejvýše v předposledním ročníku, musí mít trvalé bydliště na Vysočině a být mladší 20 let. „V době podání žádosti už by měl být zájemce o stipendium v kontaktu s vybranou zahraniční školou a usilovat o přijetí. Následně studenty i jejich rodiče pozveme k hodnotící komisi k osobnímu pohovoru, a pokud splní všechna kritéria, komise žadatele doporučí k zařazení do stipendijního programu,“ vysvětluje radní Fialová s tím, že o (ne)zařazení definitivně rozhodne Rada Kraje Vysočina, která rok po příjezdu studenta schvaluje závěrečnou zprávu ze studia, přidělení stipendia a následné vystavení darovací smlouvy.

Regiony, na které se podpora vztahuje a výše podpory (na jeden školní rok - od září 2017 do srpna 2018):

 • Grand Est (Francie) – 41 tisíc korun
 • Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko) – 33 tisíc korun
 • Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina) – 16 tisíc korun
 • Nitranský samosprávný kraj (Slovensko) – 17 tisíc korun
 • Hubei (Čína) – 59 tisíc korun
 • Minská oblast (Bělorusko) – 21 tisíc korun
 • Pirkanmaa (Finsko) – 41 tisíc korun

zahraničí
 • Více informací Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana 
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 724 650 265
  e-mail.: skala.j@kr-vysocina.cz
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2017 / 31.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze