Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj loni hospodařil s přebytkem. Velkoryse průběžně plnil rezervní fondy

Hospodaření Kraje Vysočina v roce 2016
Podle průběžných propočtů a z přehledů dostupných na www.kr-vysocina.cz v sekci Hospodaření transparentně je ještě před dokončením Závěrečného účtu Kraje Vysočina zřejmé, že kraj v roce 2016 hospodařil s disponibilním zůstatkem cca 510 milionů korun. „S přihlédnutím k průběžnému posilování Fondu strategických rezerv, na který vedení Kraje Vysočina během roku poslalo 580 milionů korun se dostáváme na 1,09 miliardy korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a majetku Josef Pavlík.
 

 
 

O rozdělení disponibilního zůstatku, tedy peněz pro potřeby dalšího období, musí vždy rozhodnout krajské zastupitelstvo. Po zkušenostech z minulých let je pravděpodobné, že i letos nejprve kraj uhradí závazky vzniklé v minulých letech, posílí se investice v dopravě, především pak na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a na pokrytí oprav komunikací, dále pak také na tvorbu Fondu Vysočiny.

 

O rok dříve (2015) hospodařil Kraj Vysočina s disponibilním zůstatkem ve výši 1,180 miliardy korun, v roce 2014 s 880 miliony korun. Dá se říci, že hospodaření kraje z pohledu disponibilních prostředků, které kraj může rozdělit v dalším období a posílit tak rozpočty v příslušném roce, je srovnatelné hospodaření kraje za rok 2015 a 2016. Jen s tím rozdílem, že Fond strategických rezerv byl naplněn už v roce 2016  převodem z rozpočtu roku 2016 v průběhu roku a za rok 2015 byl Fond tvořen až po skončení roku z disponibilních zdrojů. „K přebytkovému hospodaření Kraje Vysočina je třeba také říci, že dalším pozitivním rysem dobrého hospodářského vývoje je to, že kraj v době konjunktury vytváří rezervy ve Fondu strategických rezerv a významnou část svých prostředků směřuje do investic, tj. do rozvoje kraje, aniž by ovšem pro tyto investice používal úvěry a zadlužoval kraj do dalších let,“ doplňuje Josef Pavlík.

 

  • Více informací: Anna Krištofová, odbor ekonomický, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.3.2017 / 27.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze