Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina se finančně podílí na průzkumu areálu těžby stříbra 13. století Havírna na Žďársku

Havírna
Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno chce v letošním roce významněji pokročit ve výzkumu archeologické lokality v lesní trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Jde o jeden z nejzachovalejších a nejrozsáhlejších areálů těžby a dalšího zpracování stříbra v 13. a 14. století v rámci ČR, a aby se odborníci v prozkoumávání zhruba 15hektarové oblasti posunuli dále, potřebují realizovat moderní, podrobné zaměření celého areálu a zevrubný geologický a mineralogický průzkum. Na projektu, který Kraj Vysočina finančně podporuje, se navíc podílí krajské Muzeum Vysočiny Jihlava.
 

 
 

Unikátní dochovaný komplex sdružuje vlastní těžební otvírky, navazující úpravní a hutní pracoviště i relikty obslužných provozů a četných hornických obydlí. Limitujícím faktorem dalšího výzkumu je absence moderního podrobného geodetického zaměření lokality, stejně jako její nedostatečné poznání po stránce mineralogie a ložiskové geologie. Plánované aktivity přispějí k odstranění obou těchto problémů a vytvoří předpoklady pro další odborné studium, nutnou památkovou ochranu i pro prezentaci lokality nejširší veřejnosti s výrazným potenciálem pro cestovní ruch. V závislosti na dosažených výsledcích může projekt v letech 2018-2019 pokračovat.


„Detailní geologický a mineralogický průzkum významně rozšíří dosud nedostatečné informace o charakteru a potenciálu samotného ložiska, jeho zrudnění nebo také o pravděpodobném množství vytěženého drahého kovu. V širší perspektivě jde o data zásadní pro objektivní posouzení významu štěpánovské Havírny v ekonomice českých zemích 13. století,“ informoval ředitel Muzea Vysočiny Jihlava Karel Malý, který vede geologicko-mineralogickou část projektu v rámci partnerství regionální spolupráce.


Část nákladů pokryje přímo Akademie věd ČR, vlastní prostředky přidá samotný Archeologický ústav AV ČR Brno a další část potřebných nákladů zaplatí Kraj Vysočina, který oficiálně od roku 2014 spolupracuje s Akademií věd České republiky a podporuje projekty regionálního výzkumu.


  • Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, tisk@kr-vysocina.cz
  • Foto: obec Studnice


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 23.3.2017 / 23.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze