Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledkem spolupráce Kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM je nejhustší sběrná síť v republice

kontejnery
Bezmála 19 tisíc barevných kontejnerů na tříděný odpad slouží lidem v Kraji Vysočina. Od roku 2005, kdy bylo v kraji instalováno 9 645 barevných kontejnerů, se do současnosti zvýšil počet nádob na tříděný odpad o téměř dvojnásobek. Navíc vybrané obce převážně z Třebíčska a Žďárska mají od autorizované obalové společnosti bezplatně vypůjčených 120 nádob na papír, plast a sklo. To je jen částečný výčet výsledků třináctileté spolupráce a podpory třídění komunálních odpadů Kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM a. s.
 

 
 

„Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

 

Výsledkem je v rámci všech krajů ČR nejhustší sběrná síť. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 98 obyvatel. Navíc ve školách a obecních prostorech přibylo 734 kusů kartonových boxů na tříděný odpad. Do domácností bylo dodáno 5 231 sad tašek na třídění papíru, plastu a skla. V roce 2017 do těchto aktivit společnost investuje částku téměř dva miliony korun.

 

Efektivitu sběru využitelných složek komunálních odpadů posoudí i v letošním roce soutěž obcí s názvem My třídíme nejlépe 2017. Kraj Vysočina mezi vítěze soutěže v závěru letošního roku rozdělí finanční částku 540 tisíc korun.

 

Všichni prvňáčci z Kraje Vysočina objeví v bezpečných kufřících 1. září papírové hodiny v barvách kontejnerů na využitelný odpad.

 

Vzdělávání zástupců obcí a předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady bude realizováno prostřednictvím půldenních seminářů i na tradiční odpadářské konferenci, která se uskuteční na začátku listopadu v Hrotovicích.

 

Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování skládkování.

Má to smysl. Třiďte odpad!


  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 23.3.2017 / 23.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze