Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Školní rok 2016/2017 na Vysočině ve znamení zemědělství a odborného vzdělávání

Rok 2017 na Vysočině rokem zemědělství
S příchodem jara startuje dnes - 21. března 2017 na Vysočině rok věnovaný zemědělství a odbornému vzdělávání. Stejně jako v minulosti u technických oborů bude nyní kraj věnovat zvýšenou pozornost nejen přípravě originálních školních vzdělávacích plánů, ale také podpoří vybrané studijní obory a zájem o ně přiměřenou informační kampaní na všech úrovních vzdělávání včetně podpory specializací. „Originální obory studenty baví, naším úkolem je vzbudit o ně mezi žáky zájem a v případě zemědělství nevychovávat úzké speciality, ale nabídnout v rámci studia široký základ, na kterém budou moci svou kariéru stavět,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

V současné době studuje v Kraji Vysočina zemědělské obory na pěti krajských středních školách 643 žáků. Oproti minulosti vykazují krajské statistiky mírný pokles zájmu a nedaří se zastavit ochabující zájem studentů. Jedním z nástrojů, jak studenty na oborech udržet, jsou motivační stipendia, která se osvědčila u technických oborů. Od školního roku 2014/2015 se mezi krajem podporované obory řadí zemědělec-farmář. „Na našich středních školách je 56 žáků jmenovaného oboru. Žádost o stipendium podalo 45 žáků, z toho dosáhlo v I. pololetí školního roku 2016/2017  na stipendium 17 žáků,“ říká Jana Fialová.


Aktivity Kraje Vysočina směrem k popularizaci odborných a zemědělských oborů mají opět zasáhnout všechny stupně vzdělávání v regionu. Tento trend se v minulosti osvědčil a Kraj Vysočina v něm bude pokračovat. Letošní prvňáčci se mohou zapojit do soutěže Stavíme z ROTA a přihlásit svou sestavenou farmu do hodnocení o výlet na Veselý kopec, pro nové prvňáčky jsou už nyní připravovány společně se stavebnicemi ROTO i oblíbené bezpečné kufříky, kde na ně Kraj Vysočina pamatuje s pracovními listy s tématikou zemědělství nebo populárními figurkami ze známé stavebnice. Děti na vyšších stupních základních škol z celé Vysočiny jsou vyzvány, aby sestavily z Merkurů svou představu ideálního traktoru, anebo postavily opět model funkčního domu ze stavebnice Teifoc. Nově pro tuto skupinu žáků vyhlásil Kraj Vysočina soutěž Zemědělství na Vysočině. Středoškoláci studující technické a zemědělské obory už několik měsíců repasují starší typy tradičních pomocníků v zemědělství značky ZETOR. „Po obrovském úspěchu projektu Postav si své auto, kdy si týmy devíti technických škol postavily vlastní sportovní vozy, si zvedneme laťku o něco výše a čtyři vybrané školy zkusí něco, co tu ještě nikdy nebylo. Z dodaných komponentů dají podobu novým traktorům. Půjde o mimořádně náročný projekt, který ve výsledku překvapí originálním designem v provedení cabrio,“ prozradila novinky Jana Fialová.


Vedle těchto populárních aktivit bude Kraj Vysočina věnovat pozornost rozvoji a modernizaci Školního statku Humpolec, který v současné době připravuje tři zásadní projekty s možností financování z IROP: modernizaci stávají učební haly – stávající hala bude zateplena, doplněna o učebnu s internetovým připojením na jednotlivé provozy statku, výstavbu haly pro uskladnění strojů a výstavbu drobnochovu a výkrmu prasat. Z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR je připraven Školní statek podle ředitele Jana Máchy opakovaně žádat dotace na výstavbu silážního žlabu a nákup naskladňovací techniky.


I přesto, že v současné době vyšší odborné školy prohrávají boj o studenty s vysokými školami, je možné např. pouze na Vysočině - v Bystřici nad Pernštejnem v režimu VOŠ studovat obor agroturistika. „Student po dobu vzdělávání absolvuje téměř tři čtvrtě roku praxe a je připraven pro okamžitý vstup na trh práce. Absolventi zpravidla už v průběhu studia získávají lukrativní nabídky od zaměstnavatelů,“ říká ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem Miroslav Novák s tím, že zvyšující se zájem, především mezi chlapci, zaznamenává škola u oboru opravář zemědělských strojů. Právě žákům tohoto oboru svěří Kraj Vysočina stavbu nových traktorů. Ty bude mít veřejnost možnost vidět už příští školní rok a opět budou k nepřehlédnutí.


Zemědělské a příbuzné obory na středních školách zřizovaných Krajem Vysočina


Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem:

 • Obor 4141M01 -  Agropodnikání

 • Obor 4151H01 - Zemědělec

 • Obor 4131N02 - Agroturistika – VOŠ


Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola:

 • Obor 4141M01 – Agropodnikání

 • Obor 4143M02 – Chovatelství

 • Obor 4153H02 – Jezdec a chovatel koní

 • Obor 4155H01 – Opravář zemědělských strojů


Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov:

 • Obor 4151H01 – Zemědělec-farmář


Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč:

 • Obor 4141M01 – Agropodnikání

 • Obor 4341M01 – Veterinářství


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť:

 • Obor 4152E01 – Zahradnické práce

 • Obor 4152H01 – Zahradník

 

Krajští radní Jana Fialová a Martin Hyský představují aktivity roku zemědělství v Kraji Vysočina

Tisková konference


 • Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 21.3.2017 / 21.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze