Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Organizace v Kraji Vysočina stále častěji ohrožují elektronické útoky

Kyberkriminalita
Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová společensky škodlivá jednání a kybernetické (informační) kriminalitě je proto věnována stále větší pozornost. Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor. Kybernetická kriminalita, dříve synonymem označovaná informační kriminalita, je definována Policií České republiky jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií, včetně počítačových sítí, kdy předmětem útoku je samotná oblast informačních a komunikačních technologií, nebo kdy je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií, jakožto významného prostředku k jejímu páchání.
 

 
 

„Problematika informační kriminality je specifická především přesahem přes různé druhy trestné činnosti. Lze říci, že nadále výrazně převažuje majetková trestná činnost, kde i většina přestupků je pouze dílčím útokem pokračujícího trestného činu,“ uvedl k této problematice Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že tato trestná činnost vedle přesahu liniového zahrnuje i různou závažnost. U nejzávažnějších deliktů dosahují škody řádů milionů korun. Jedná se především o trestné činy podvodů při obchodování se zahraničím. V současné době je výrazná problematika využívání kryptolockeru pro páchání trestného činu vydírání. Specifika lze vysledovat také v oblasti pachatelů a poškozených, kde jsou silně zastoupeny kategorie nezletilí, mladiství a mladší dospělí.

 

Podle informací hejtmana Kraje Vysočina a předsedy Komise Rady Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě Jiřího Běhounka se tento druh informační kriminality nevyhýbá ani organizacím Kraje Vysočina. Přes veškeré investice do zabezpečení, projekty prevence elektronických útoků, kvalitní IT zázemí se bohužel některé školy zřizované Krajem Vysočina staly obětí útoků prostřednictvím ransomware. „Díky dostupnosti záloh nejsou naštěstí zatím důsledky těchto útoků zásadní, ale jejich množství a nebezpečnost roste. Snažíme se proto zintenzivnit informovanost IT odborníků a i nadále investujeme do technických řešení obrany. V rámci nejkritičtějších organizací kraje, jako jsou nemocnice, zdravotnická záchranná služba a krajský úřad prosazujeme nasazení systému řízení bezpečnosti dle normy ISO 27001. Spolupráce s Policií ČR je pro nás stěžejní z pohledu vzájemné informovanosti, předávání poznatků mezi IT odborníky a koordinace informační kampaně, kterou se budeme snažit varovat širokou veřejnost a zabránit tak škodám na majetku institucí a domácností Kraje Vysočina,“ říká hejtman Jiří Běhounek.


Počet případů v oblasti informační kriminality dokumentované v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

 Rok

Přestupek

Trestný čin

Celkem

2012

96

112

208

2013

220

180

400

2014

182

187

369

2015

141

144

285

2016

167

218

385


Druhy trestné činnosti páchané v oblasti informační kriminality dokumentované na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina

 

2015

2016

majetková trestná činnost

112

182

násilná trestná činnost

3

6

mravnost

10

6

problematika nehmotných práv

5

5

obecně nebezpečné trestné činy

13

13

toxi kriminalita

1

0


  • Zpráva převzata od Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
  • Více informací Dana Čírtková, vedoucí oddělení - tisková mluvčí, tel.: 974 261 485, e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz
  • tisk@kr-vysocina.cz 


 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 21.3.2017 / 21.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze