Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mimořádná putovní výstava zavítala do Muzea Vysočiny Pelhřimov

Výstava v Pelhřimově
Vernisáží byla v závěru minulého týdne v Muzeu Vysočiny Pelhřimov slavnostně zahájena dvojjazyčná výstava s názvem Pomalu začalo být zase dobře/Langsam ist es besser geworden a podtitulem Vyhnanci vypráví o nuceném odchodu, příchodu a životě v novém domě. „Většina válek v historii má své vítěze i poražené. Mnohé války mají své zločince i své soudce. Ale úplně všechny války mají své nevinné oběti, ty, jejichž osud určil někdo jiný a které se mu nemohly vzepřít. A právě o tom vypráví tato výstava,“ těmito slovy zahájil vernisáž ředitel pelhřimovského muzea Ondřej Hájek.
 

 
 

Výstava, která se dotýká temného a bolestného místa našich dějin, byla už od počátku koncipována jako putovní s tím, aby oslovila co nejširší okruh návštěvníků. Vzhledem k tomu, že se na ní podílely zejména tři organizace ze sousedního Rakouska, a to Centrum pro výzkum migrace, Dolnorakouský zemský archiv a Ústav pro dějiny venkova, je pojata v dvojjazyčném provedení, tedy německy a česky. Poprvé se veřejnosti představila v říjnu 2013 v St. Pöltenu a od té doby byla k vidění na 18 místech, z toho v České republice na pěti a aktuálně právě v Pelhřimově.


V průběhu letošního roku bude na Vysočině k vidění ještě v Moravských Budějovicích a Jihlavě. A to si původně rakouská strana myslela, že i jedna prezentace na českém území bude úspěchem. Současná poptávka po tomto tématu je pro ně velkým překvapením, ačkoliv otázka migrace je dnes aktuální.

 

Ústředním tématem výstavy jsou životní osudy třiceti původem českých a moravských Němců, kteří byli v poválečném období roku 1945 ještě jako děti vyhnáni z tehdejšího Československa v rámci takzvaného odsunu. A po více než sedmdesáti letech se ohlížejí zpátky a rekapitulují svůj život od nedobrovolného odchodu ze svých domovů a příchodu do Rakouska. Velmi emotivně jsou líčeny jejich nelehké začátky hledání střechy nad hlavou spojené navíc s obavami z dalšího nuceného odsunu, první dny v nové škole a sžívání s novými rodinami a prostředím, přičemž mnozí se s novou identitou nikdy neztotožnili a Rakousko se pro ně nestalo plně jejich domovem. K tomu je zapotřebí až další generaci.

 

Výstava bude v pelhřimovském muzeu k vidění do neděle 23. dubna. A navíc se v rámci cyklu Muzejní úterky zítra 21. března od 17 hodin uskuteční speciální bezplatná komentovaná prohlídka této výstavy. „Přijďte nahlédnout na naše opomíjené dějiny 20. století, o kterých se dlouhou dobu vůbec nemluvilo. Měli bychom se snažit dozvědět se o naší minulosti, abychom se z ní mohli poučit,“ zve na závěr ředitel pelhřimovského muzea Ondřej Hájek.

 

Pohled na výstavu

Pohled na výstavu
Model Skalky (Gebharts) u Nové Bystřice, která byla po r. 1945 úplně zničena.

Model Skalky (Gebharts) u Nové Bystřice, která byla po r. 1945 úplně zničena.

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
  • foto: Archiv Kraje Vysočina, archiv Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 20.3.2017 / 20.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze