Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Krajskou budovu v Jihlavě zdobí výstava o vodě, lesích a zemědělských plodinách

Výstava ke Světovému dni vody
Tři části má nová expozice ke Světovému dni vody (22. březen), kterou zájemci najdou v budově B sídla Kraje Vysočina v Jihlavě. První dílek výstavy se vztahuje k aktuálnímu tématu roku 2017 Odpadní vody a představuje fotografie ze staveb kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod na území Kraje Vysočina. Druhá část přibližuje Lesní pedagogiku a třetí nese název Zemědělské plodiny aneb nahlédnutí do školního kabinetu. Výstavu pořádá odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina a k vidění bude do konce března.
 

 
 

Území Kraje Vysočina je důležitou zásobárnou zejména povrchové vody nadregionálního významu. Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce zásobuje mj. pitnou vodou hlavní město Prahu, vodárenská nádrž Vír na řece Svratce zásobuje pitnou vodou mj. město Brno, dalšími regionálně významnými vodárenskými nádržemi jsou Mostiště, Hubenov a Nová Říše. „Abychom ochránili před znečištěním nejen tyto významné zdroje vody, ale i menší zdroje vod povrchových i podzemních, vodní toky a vodní nádrže, je třeba neustále zlepšovat úroveň čištění odpadních vod,“ uvedl radní kraje za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský. Na výstavě můžou zájemci vidět fotografie ze staveb kanalizací a čistíren odpadních vod na území Kraje Vysočina, na jejichž vybudování ve většině případů přispěl ze svého rozpočtu i Kraj Vysočina.

 

Druhá část výstavy představuje tzv. lesní pedagogiku, jejíž nástroje hlavně mladým lidem přibližují les a dění v něm. Součástí expozice jsou i interaktivní pomůcky, jako dřevěné deska s českými dřevinami nebo Dendrofon. „Není to všeobecně úplně známo, ale činnosti v lesích probíhají na principech trvale udržitelného hospodaření,“ připomíná radní Martin Hyský.


V části věnované zemědělství můžete vidět na zapůjčených exponátech z České zemědělské akademie v Humpolci plodiny, které jsou pěstovány na našich polích, nebo bychom je tam alespoň rádi viděli. „Kraj Vysočina si velice váží práce zemědělců, kteří zabezpečují nejen výživu národa, ale jsou i významnými údržbáři krajiny. Na akcích pořádaných Krajem Vysočina se snažíme propagovat potraviny, které byly vyrobeny v našem kraji,“ doplnil dále Martin Hyský.


Hlavním cílem Světového dne vody, který připadá na 22. březen, je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.

 

  • Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina

  • tisk@kr-vysocina.cz

     

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 14.3.2017 / 14.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze