Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Digitální zralost firmy lze prověřit na www.firma4.cz

Logotyp
Víte, co znamená pojem „Industry 4.0“ neboli „Průmysl 4.0“? Chcete vědět jak digitálně zralá je Vaše firma pro přechod na fungování podle tohoto konceptu, tedy na plně digitalizovaný automatizovaný systém podnikových procesů? Odpovědi na tyto a další otázky můžete získat na webových stránkách www.firma4.cz, které zřídila pracovní skupina pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách, založená jako součást Expertního týmu pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy České republiky.
 

 
 

Prioritou této pracovní skupiny, jejíž členové se podíleli na zpracování základní teze Národní iniciativy Průmysl 4.0, je kromě expertní činnosti také například popularizace tématu implementace Průmyslu 4.0 ve firmách. Za tímto účelem byla vytvořena webová stránka www.firma4.cz, jejíž součástí je kromě základních informací o celém konceptu také například evaluační model digitální zralosti firmy. „Kraj Vysočina si uvědomuje důležitost tématu Průmyslu 4.0 a jeho vliv na ekonomiku, vzdělávání, pracovní trh ale i další oblasti. Proto pro firmy z území, které toto téma zajímá, připravujeme informační semináře k tomuto tématu, které odstartují v červu letošního roku,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování.


Řada dalších zajímavých informací, týkajících se např. připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0 nebo dopadů digitalizace nejen na oblast průmyslu, energetiky a materiálových zdrojů, ale také oblasti vzdělávání, pracovního trhu, logistiky a digitální ekonomiky, standardizace nebo bezpečnosti, byla poskytnuta v rámci prezentace výsledků projektu „Průmysl 4.0“, který byl administrován Technologickou agenturou ČR a realizován za podpory programu BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy.


Zdroj: www.tacr.cz, www.firma4.cz.


Logotyp


 

  • Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 6.3.2017 / 6.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze