Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oddělený sběr elektroodpadu má v Kraji Vysočina své pevné místo

Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů má v Kraji Vysočina zelenou i červenou
Kraj Vysočina pokračuje devátým rokem ve spolupráci s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení se společnostmi ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. Na podporu předcházení vzniku a třídění elektroodpadu prostřednictvím informačních a osvětových akcí i technické podpory sběru byly zatím společně vynaloženy finanční prostředky ve výši 27 miliónů korun.
 

 
 

Recyklohraní pro školy, Věnuj mobil pro neziskovky, Recyklujte s hasiči, za přinesený spotřebič sleva vstupného do ZOO, Přeskoč, přelez, recykluj nebo doplňkové soutěže obcí My třídíme nejlépe, to jsou některé z aktivit, které budou z projektů realizovány včetně dalších nádob na sběr vysloužilých elektrospotřebičů a zabezpečení sběrných dvorů. Na rok 2017 se plánují výdaje na osvětové a motivační aktivity ve výši 2 miliónů korun.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2017 / 3.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze