Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad zorganizoval seminář o povodních i suchu

Dalečín u limnigrafu na významném vodním toku Svratka
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství každoročně organizuje seminář pro povodňové orgány s cílem seznámit zástupce povodňových orgánů obcí s jejich povinnostmi, činnostmi a opatřeními k předcházení a zamezení škod způsobených povodněmi. Letos se setkání uskutečnilo poslední únorový den v sídle Kraje Vysočina pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martina Hyského. „Povodně jsou hrozbou všech obydlených aglomerací, protože mohou způsobit nejen materiální škody, ale mohou znamenat i přímé ohrožení lidských životů,“ zdůraznila na začátku setkání vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Horná.
 

 
 

Seminář byl určený pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a zaměřoval se hlavně na řízení ochrany před povodněmi, činnosti při povodních a na zákonné povinnosti povodňových orgánů při řízení ochrany před povodněmi. Kromě pracovníků vodoprávního úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina na semináři vystoupili zástupci krajského úřadu, oddělení krizového řízení a bezpečnosti; vodohospodářských dispečinků státních podniků Povodí; Českého hydrometeorologického ústavu; Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s., pracoviště Brno.


Vzhledem k tomu, že se mnohé obce potýkají nejen s povodněmi, ale naopak i s důsledky sucha a s ním spojeným nedostatkem vody v některých vodovodech pro veřejnou potřebu, byla část semináře věnována i této problematice. „V srpnu 2015 mělo na území kraje větší nebo menší problém s množstvím nebo kvalitou dodávané pitné vody 53 obcí a 18 místních částí obcí - především na Pelhřimovsku. Jednalo se o obce nenapojené na skupinové vodovody zásobované vodou z vodárenských nádrží. V roce 2016 byla situace obdobná. Důvodem je skutečnost, že za poslední dva roky dosáhl deficit srážek oproti dlouhodobému normálu na území kraje pouze cca 200 mm,“ sdělil Jaroslav Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Zúčastnění zástupci povodňových orgánů se mimo jiné dozvěděli o možnostech a podmínkách získání finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina poskytovaných nejen na ochranu před povodněmi a suchem, ale i na infrastrukturu vodovodů a kanalizací obcí a jejich svazků.

 

Podrobnější informace je možné nalézt na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství ve složce oddělení vodního hospodářství.

 

  • Iva Olšanová, oddělení vodního hospodářství, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 1.3.2017 / 1.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze