Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Do šesti přeshraničních projektů se zapojí partneři z Kraje Vysočina

Členové monitorovacího výboru programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika na svém prvním letošním setkání diskutovali a schvalovali další přeshraniční projekty předložené do tohoto programu. Celkem odsouhlasili jedenáct projektů, na šesti z nich se bude realizačně podílet partner z Kraje Vysočina.
 

 
 

„Především vítám schválení Fondu malých projektů. Jeho intenzivní příprava na mnoha úrovních probíhala přes tři roky a nebyla vůbec jednoduchá. Malé projekty se v období 2007-2013 velice osvědčily a víme o silném zájmu z řad malých žadatelů, kteří chtějí připravovat další společné projekty s partnery z Dolního a Horního Rakouska. Pro obce, spolky, NNO a instituce bude možné realizovat projekty zaměřené na nejrůznější témata,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Pavel Pacal. Fond bude na území Vysočiny administrovat Sdružení obcí Vysočiny.

 

Mezi dalšími úspěšnými žadateli z kraje, kteří se budou v následujících letech podílet na přeshraničních aktivitách se svými rakouskými partnery, jsou například také vědeckovýzkumná instituce Centrum excelence Telč, krajská organizace Vysočina Tourism nebo město Brtnice. Aktuální témata v oblasti místní Agendy 21, jako jsou zaměstnávání mužů a žen po rodičovské dovolené nebo oživování center obcí, budou řešena v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 – MagNet, kde bude vedoucím partnerem Kraj Vysočina.


Další výzva programu pro podávání projektových žádostí končí 21. dubna 2017. Projektové záměry je vhodné v dostatečném předstihu konzultovat s příslušnými regionálními subjekty jednotlivých partnerů projektu. Kontakty na konzultační místa regionálních subjektů spolu s potřebnými informacemi o programu jsou k dispozici na www.at-cz.eu.


Logotyp

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.2.2017 / 27.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze