Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nejlepší stavba Kraje Vysočina roku 2016 čeká na svůj titul

Stavba Vysočiny
Soutěž Stavba Vysočiny hledá už po patnácté nejpovedenější novostavby, rekonstrukce, revitalizace, ale i dopravní, průmyslové nebo vodohospodářské stavební počiny našeho regionu. „Kraj Vysočina nominoval tři významné dopravní stavby – generální opravu mostu přes potok Žabinec v Havlíčkově Brodě, rekonstrukci silnice II/347 v úseku Čejov – Kejžlice a modernizaci pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Investoři, architekti, projektanti a stavební firmy mohou své soutěžní stavby z období 2015-2016 registrovat do šesti kategorií do 5. května. Následně bude přihlášené projekty hodnotit odborná porota, která svá rozhodnutí slavnostně odhalí na galavečeru 12. června v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.


„Odborná porota posuzuje například architektonické vyznění díla, začlenění do prostředí, prostorové a funkční řešení, originalitu nebo také kvalitu provedení stavby. Ohlížet se bude i na spokojenost investora nebo přijetí stavby veřejností,“ vysvětlil Martin Pertl ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nejlepší stavební počiny budou moci využívat titul Stavba roku, realizace na druhém místě získají Čestné uznání a chybět nebudou ani individuální ocenění v podobě Ceny hejtmana, Ceny ČKAIT nebo Ceny veřejnost, o které rozhodne veřejnost sms hlasováním.


„Na slavnostním galavečeru oceníme i Učně roku a vítěze Studentského projektu, který letos řeší dostavbu nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí. Autoři tří nejlepších prací si rozdělí finanční odměnu od Kraje Vysočina a společnosti Pragoprojekt. Učni roku se mohou těšit na kvalitní značkové nářadí,“ prozradila patronka soutěží a krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.


Soutěž vypisuje SPOLEK STAVBA VYSOČINY ve spolupráci s krajskou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Jiří Běhounek nad akcí převzal záštitu. Přehlídku krajských staveb podporuje z pozice generálního partnera společnost Rieder beton a z pozice hlavních partnerů společnosti PKS okna, Wienerberger cihlářský průmysl a Českomoravský štěrk.

 

V minulém roce získal Kraj Vysočina čestné uznání v kategorii Dopravní stavby za obchvat Příseky na silnici II/405.

 

II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2

Za 60 milionů korun se Kraji Vysočina za přispění evropských fondů podařilo modernizovat úsek dlouhý 8,8 kilometru včetně frekventovaného průtahu obcí Kejžlice s komplikovanou křižovatkou silnic. Součástí modernizace druhého úseku bylo narovnání oblouků, sjednocení šířky komunikace na 7,5 metru a snížení horizontu komunikace.

 

I/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150 – 025

Most z roku 1969 byl stavbaři kompletně nahrazen novým a došlo k rozšíření o připojovací a odbočovací pruhy. Na stavbě se podíleli tři investoři společně s Krajem Vysočina, město Havlíčkův Brod a Ředitelství silnic a dálnic.

 

Modernizace pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod

Generální rekonstrukce Pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod respektovala originální půdorys objektu z roku 1933. Stavebně se podařilo připravit pracoviště a zázemí pro 50 lůžek plicního oddělení a oddělení následné péče a rehabilitace (LDH), a to včetně odborných ambulancí oddělení kožního, endokrinologie nebo ambulance bolesti. Rekonstrukce stála Kraj Vysočina téměř 90 milionů korun.


Foto


 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 24.2.2017 / 24.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze