Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina vyhlašuje grantový program Čistá voda 2017

Veřejnost rozhodla, že nejchutnější voda je z podzemního zdroje Rytířsko
Grantový program Čistá voda 2017 podporuje každoročně už od roku 2002 zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. „Pro letošní rok jsme ho na únorovém zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina schválili, a tak mohou žadatelé z řad obcí, svazků obcí nebo jiných vlastníků vodárenské infrastruktury podávat žádosti o poskytnutí dotace v období 10. – 24. března 2017,“ informoval krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.
 

 
 

Krajské prostředky podporují studie a projektové dokumentace, například na výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, opatření k ochraně před povodněmi nebo zadržení vody v krajině. Peníze je ale také možné využít na hydrogeologické průzkumy nebo na průzkumné vrty za účelem vyhledání zdrojů podzemní vody. Žadatelé mohou získat až 60 % z celkových nákladů na projekt. „V tomto grantovém programu býval v minulých letech velký převis požadavků, proto krajské zastupitelstvo pro letošní rok schválilo navýšení alokace v tomto grantovém programu na devět milionů korun,“ uvedl radní Martin Hyský. Zpracované projektové dokumentace slouží jako nutný podklad pro povolení stavby, ale i pro podání žádostí o finanční prostředky ze státního rozpočtu nebo Operačního programu Životní prostředí.


Kraj Vysočina podporuje také realizace staveb vodovodů, kanalizací a ČOV prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. „V letošním roce je v tomto dotačním titulu k dispozici 56 milionů korun,“ dodal na závěr Martin Hyský.

 

  • Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina

  • tisk@kr-vysocina.cz

     

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 21.2.2017 / 21.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze