Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Měření v krajské Jihlavě: kvalitu ovzduší v průmyslové zóně Pávov ovlivňuje především doprava

Měření kvality ovzduší v Jihlavě
Kraj Vysočina a město Jihlava od roku 2010 financují společný projekt měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně Jihlavy. Z aktuálních dat za rok 2016, které dnes na jihlavské radnici představili odborníci z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se tzv. pozaďovým hodnotám.
 

 
 

„Za celý minulý rok byl překročen denní limit pro koncentrace prašných částic 22 krát, přesto nedošlo k překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Martin Hyský s tím, že k překročení imisního limitu dojde pouze v případě, kdy je denní koncentrace pro prašné částice překročena více než 35 krát za rok, což se stalo pouze na začátku měření v roce 2010.

Z hlediska počtu dnů s koncentracemi vyššími než 50 µg.m-3 došlo oproti roku 2015 ke zhoršení na úroveň roku 2014 a 2012. Výsledky tak potvrdily výjimečnost roku 2015, která byla způsobená příznivými rozptylovými podmínkami.


V rámci vyhodnocení měření odborníci data srovnávali s výsledky měření prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem v rámci státního imisního monitoringu v areálu Základní školy Demlova a na stanici AIM v Košeticích. V případě lokality Demlova evidují mírný pokles počtu dní s koncentracemi prašných částic vyššími než 50 µg.m-3, lokalita Košetice zůstala v roce 2016 na jediném překročení, stejně jako v roce 2015.

„Neméně důležitá je skutečnost, že v Kraji Vysočina nebyla, na rozdíl od většiny jiných krajů, v posledních měsících vyhlášena smogová situace. Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České republice,“ s potěšením konstatuje krajský radní Martin Hyský.


Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje, k ovlivňování kvality ovzduší v průmyslové zóně dochází především dopravou. Přestože byly koncentrace oxidů dusíku v průmyslové zóně vyšší než v pozaďové lokalitě Košetice, byla situace v Jihlavě z hlediska koncentrací velmi dobrá. K překročení imisních limitů v roce nedošlo, naopak koncentrace NO2 se pohybují pod dolní mezí pro posuzování.


„Měření pokračuje i v letošním roce, o náklady na měření se podílejí rovným dílem Kraj Vysočina a město Jihlava,“ připomněl na tiskové konferenci Martin Hyský.


Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina.

 

Foto
Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský na tiskové konferenci k projektu měření ovzduší v Jihlavě

Foto

  • Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz
  • Foto: město Jihlava, Radek Tulis

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 15.2.2017 / 15.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze