Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj pořádá kulaté stoly pro partnery v území k aktualizaci Územní energetické koncepce Kraje Vysočina

Kraj Vysočina aktualizuje Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina („ÚEK“), klíčový strategický dokument, který stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství v regionu na období dalších 25 let. V rámci zpracování návrhové části koncepce nyní pořádá sérii kulatých stolů, jejichž cílem je seznámit klíčové partnery v území s připravovaným obsahem koncepce.
 

 
 

Koncem ledna proběhl kulatý stůl se zástupci obcí s rozšířenou působností, na který navázal tento týden pořádajný kulatý stůl pro zástupce firem jako významných odběratelů energie. Zástupcům obcí a firem byly u těchto příležitostí představeny hlavní závěry analytické části ÚEK a nástin východisek pro část návrhovou. Další kulaté stoly budou následovat do konce února.

 

„Setkávání s územními partnery a vzájemný dialog jsou pro nás velmi přínosné. Přinášejí nám cennou zpětnou vazbu o tom, jaké významné rozvojové projekty v oblasti energetiky partneři realizují nebo plánují a v čem by krajská energetická koncepce mohla jejich úsilí podpořit,“ přiblížil náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

 

Vývoj ekonomických, technických i legislativních faktorů, ovlivňujících hospodaření s energiemi, jde neustále dynamicky kupředu. „Zvýšený důraz na efektivnost využívání energií a energetickou bezpečnost je v současné době kladen mimo jiné i z úrovně Evropské unie. Kvalitní strategický dokument v podobě aktualizace ÚEK vnímám jako důležitý rámec pro naplnění těchto požadavků a východisko pro budoucí rozvojové aktivity nejen na poli energetiky v Kraji Vysočina,“ uzavřel Pavel Pacal.


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.2.2017 / 15.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze