Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Domovy pro seniory na Vysočině se zapojily do projektu, který pomáhá s bezpečnějším užíváním léků

léky
Zdravotní stav klientů v domovech seniorů se v posledních letech zhoršuje a většina z nich vyžaduje stálou zdravotně-ošetřovatelskou péči. S tím se pojí i samotná léčba prostřednictvím podávání léků, která je u pacientů ve vyšším věku často komplikovaná. Kraj Vysočina se proto zapojil do projektu „SENIOR“, který zastřešuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
 

 
 

Úkolem projektu je představení multioborového přístupu k řešení medikace v domovech pro seniory. Mezi dílčí cíle pak patří např. zjednodušení lékového režimu pacientů, sledování nežádoucích účinků léčiv nebo pravidelná revize užívaných léků.

 

Tým klinických farmaceutů z Nemocnice Na Homolce navštívil na podzim roku 2016 celkem tři krajské domovy pro seniory na Vysočině a provedl komplexní lékovou analýzu u 165 pacientů, jejichž průměrný věk představoval 83 let.

 

„Klienti našich domovů pro seniory si zaslouží zvýšenou pozornost. Prostřednictvím lékových auditů jsme mohli v Náměšti nad Oslavou, Třebíči a v Onšově odhalit řadu potíží, které léčbu komplikovaly. Jsem přesvědčen, že díky tomuto zcela ojedinělému projektu můžeme pacientům poskytovat zdravotní péči v lékové oblasti bezpečněji a efektivněji,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

A proč se projekt zaměřuje právě na seniory? „Není novinkou, že používání léčivých přípravků u pacientů ve vyšším věku vyžaduje specifický přístup. Tito pacienti často trpí více onemocněními, což souvisí také s větším množstvím a spektrem léků, které užívají. Tím se logicky zvyšuje riziko vzniku nežádoucích lékových interakcí a nežádoucích účinků,“ vysvětluje ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

 

Z výsledků lékových analýz vzešlo na 381 konkrétních doporučení na úpravu medikace pacientů. Na jednoho klienta přitom v průměru připadlo 8,9 užívaných léků, a to je skutečně mnoho. Obecně je známo, že už současné užívání pěti léků je vysoce rizikové! Zjištěno bylo např. také to, že předepsaná antidepresiva užívali někteří pacienti ve zbytečně vysokých dávkách, kdy hrozí riziko srdeční arytmie. Jako chybějící se naopak ukázalo podávání vitaminu D nebo kalcia, které je velice důležité v prevenci i terapii osteoporózy.

 

 „Měla jsem možnost pracovat s ochotnými, kvalitními a odvážnými zařízeními pro seniory, která chtějí péči o své klienty neustále zlepšovat,“ chválí si spolupráci vedoucí týmu klinických farmaceutů Milada Halačová a dodává: „Poděkovat musím i spolupracujícím lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu, kteří se do projektu intenzivně zapojili a podíleli se zejména na přípravě podkladů k provedení auditu.“

 

Mezi tři nejčastěji zjištěné problémy, které z lékových auditů vyplynuly, patřila nejasná nebo zbytná indikace, nevhodné nastavení dávkování léku a také zcela chybějící léčba konkrétního onemocnění.

 

Lékové audity v domovech seniorů v Kraji Vysočina v číslech:

 

Počet navštívených zařízení pro seniory

3

Celkový počet klientů, u kterých byl proveden lékový audit

165

Průměrný počet léků, který užíval 1 klient

8,9

Celkový počet farmako-terapeutických doporučení

381

Počet klientů bez farmako-terapeutických doporučení

18

Průměrný počet doporučení na 1 klienta

2,6

Průměrný věk klientů

83

 


  

Do projektu SENIOR se zapojili:

 

Kraj Vysočina je zřizovatelem 21 organizací sociálních služeb, z toho je 11 domovů pro seniory.

 

 

logo.png

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je správním úřadem, jehož hlavním úkolem je zajistit, aby byla v ČR dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva.

 

 

Nemocnice Na Homolce v rámci spolupráce se SÚKL vychází vstříc a pro účely projektu „SENIOR“ uvolňuje tým klinických farmaceutů pod vedením PharmDr. Milady Halačové, Ph.D., který provádí lékové audity v domovech pro seniory na Vysočině.

 

 

LEKOVY_PRUVODCE_logo.png

Ústav lékového průvodce (ÚLP) je nezávislá organizace, která vznikla v roce 2015. Hlavním cílem ÚLP je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků a prosazovat zlepšení lékové politiky obecně. Součástí ÚLP je i projekt „SENIOR“, prostřednictvím něhož jsou v domovech pro seniory prováděny lékové audity.Ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta, vedoucímu týmu klinických farmaceutů Milada Halačová a hejtman Jiří Běhounek

Ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta, vedoucímu týmu klinických farmaceutů Milada Halačová a hejtman Jiří Běhounek


Konference


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 14.2.2017 / 14.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze