Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Strategické řízení a plánování ve školách zvyšuje kvalitu vzdělávání

Konference
Nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol jako jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému je hlavním tématem konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (dále „SRP“). Odborníci dnes o této problematice diskutují v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.
 

 
 

Heslem pořadatelů konference z projektu SRP je „Plánujeme strategicky“. „Podle výsledků mezinárodních šetření a hodnocení vzdělávání v ČR je přitom existence dlouhodobých a udržitelných strategických vizí a cílů a systematický přístup k hodnocení pedagogů a jejich profesnímu rozvoji jednou z cest, které vedou ke zlepšení výsledků výuky a zvyšování kvality vzdělávání,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která nad konferencí převzala záštitu a celodenní program také osobně zahájila.


Setkání je zároveň poutavým workshopem, na kterém se se účastníci dozvědí o praktickém využití metodických dokumentů, které projekt vytváří. „Snahou projektu je zejména formou spolupráce se školami, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky v územích obcí s rozšířenou působností položit základy pro vznik jednotných postupů pro strategické řízení a plánování ve školách,“ upřesnila týmová manažerka projektu Jitka Baťková. Petr Valenta, zástupce projektového manažera dodal: „v projektu připravované metodiky budou hodně praktické, budou využívat dosavadní postupy a metody z oblasti strategického řízení a plánování a prostřednictvím pracovníků projektu se dostanou přímo do škol, a budou tak reagovat na konkrétní potřeby škol.“


Na konferenci prezentují i zástupci realizačního týmu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina, který v oblasti vzdělávání vytváří mimo jiné zastřešující analytický a strategický dokument vzdělávací politiky v Kraji Vysočina s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina I. Ten by měli dokončit se závěrem února a v březnu odeslat ke schválení na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Systémový projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a realizuje ho Národní institut pro další vzdělávání.

  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz


 

Konference k projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 13.2.2017 / 13.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze