Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina hostí 9. pokračování konference Správná řešení ve správnou dobu

Konference Správná řešení ve správnou dobu
Na téma Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací budou dnes a zítra diskutovat představitelé krajů a měst i zástupci odborných společností. Sídlo Kraje Vysočina v Jihlavě hostí 9. pokračování odborné konference Správná řešení ve správnou dobu, které pořádá společnost DYNATECH s. r. o. ve spolupráci s Krajem Vysočina.
 

 
 

„Váš zájem ukazuje, že to není konference pro konferenci, ale naopak že je smysluplná. Jednotlivé přednášky, workshopy, ale i vzájemná diskuze přinesou inspiraci a také řadu zajímavých myšlenek, které může každý z vás využít v praxi, a to je to podstatné,“ uvítal na začátku dvoudenního programu přes stovku hostů konference hejtman Jiří Běhounek, který nad akcí společně s náměstkem hejtmana Vladimírem Novotným převzal záštitu. „Změnil jsem resorty, ale stále mám v kompetenci odbor analýz a podpory řízení, a to mě dovoluje spolupracovat se dvěma ženami – odbornicemi z Krajského úřadu Kraje Vysočina sekční ředitelkou krajského úřadu Evou Janouškovou a vedoucí odboru analýz a podpory řízení Danou Buřičovou, které dnes vystoupí s příspěvkem Portál příspěvkových organizací. Budou mluvit o projektovém řízení a bude to určitě velmi zajímavé,“ zdůraznil náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

 

„Každoročně se snažíme nabídnout nová témata, která považujeme za aktuální. Nejinak to bude i letos. Program jsme rozdělili do tří částí. První je odborná s několika předními českými odborníky, druhá představuje diskuzi a výměnu zkušeností a třetí část zahrnuje tzv. Croseus day, který přibližuje konkrétní nástroje pro efektivní řízení územně samosprávných celků,“ informoval ředitel společnosti DYNATECH Miloslav Kvapil.


Svou odborností k výměně zkušeností a názorů přispěl také ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec, který si připravil diskuzní příspěvek na téma Aktuální výzvy pro územně samosprávné celky a jejich organizace. „Svou prezentací jsem chtěl zdůraznit aktuální výzvy pro územně samosprávné celky. Podle mého názoru je primárně nutné řídit veřejné služby a případně až jako druhotnou potřebu zařadit řízení jejich poskytovatelů, pokud na ně má kraj přímý vliv. Organizačních řešení poskytování veřejné služby je totiž celá řada,“ seznámil přítomné ředitel Zdeněk Kadlec, který zároveň dodal, že mnohé veřejné služby je výhodnější nakupovat na trhu od neziskových organizací a podnikatelských subjektů.

 

S prezentací Činnost ministerstva v oblasti finančního řízení a auditu vystoupil také náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit z Ministerstva financí ČR Tomáš Vyhnánek. Hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi daroval Analýzu systémů kontrol územně samosprávných celků. „Pane náměstku, já vám moc děkuji a podívám se hned na konec, jestli má analýza nějaký smysluplný výstup,“ vtipně okomentoval dárek hejtman Jiří Běhounek.


  • Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz


 

9. pokračování konference Správná řešení ve správnou dobu

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.2.2017 / 9.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze