Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odpady 2017: grantový program na podporu předcházení vzniku a recyklaci odpadu

Hierarchie nakládání s odpady
Únorové Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo druhý ročník grantového programu Odpady 2017. „Celkem tři miliony korun mají podpořit předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci odpadů. O prostředky mohou žádat obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a právnické osoby specifikované ve výzvě,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
 

 
 

Minimální finanční spoluúčast žadatele tohoto grantového programu činí 50 %, na jeden projekt může žádat od 20 do 60 tisíc korun. Formulář žádosti, Výzva a další informace jsou zveřejněny v systému e-Dotace na krajském webu od 8. února. Žádosti se budou přijímat v období 10. – 20. března.

 

Podporovanými aktivitami jsou:

 • pořízení kompostérů a kompostovacích sil,
 • pořízení nebo pronájem nádob na opětovné použití textilu,

 • pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu,

 • stojany na pytle na využitelné složky komunálního odpadu a pytle v barvách tříděného odpadu

 • pořízení interiérových nádob a sad tašek na třídění odpadů,

 • opravy a udržování stávajících velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu,
 • zpevnění ploch pod nádoby na využitelné složky komunálního odpadu a nádoby k opětovnému použití textilu,
 • informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovného použití, správného třídění i následného materiálového využití vytříděných odpadů
 • pořízení a údržba vratného nádobí pro zelené slavnosti za podmínky umístění i informačního ROLL UPu (či obdobného informačního banneru)

 

O poskytnutí dotace rozhodne rada kraje v dubnu, v případě žádostí obcí pak Zastupitelstvo Kraje Vysočina v květnu. Náklady budou uznatelné až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. Samotné projekty musí být ukončeny nejpozději do 30. září 2018.

 

 • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina

 • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.2.2017 / 9.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze