Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Práce na tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání finišují

Zahájení projektu Škola jako učící se organizace
Realizační tým projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina zpracoval za uplynulý půlrok celou řadu koncepčních a strategických dokumentů. Ty budou v souhrnu tvořit první Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. „Součástí složitých procesů tvorby krajského akčního plánu je mimo jiné definice konkrétních příležitostí v oblasti školství. Například jsme zjistili, že v Kraji Vysočina neexistuje systematická podpora talentovaných žáků a studentů, kteří jsou často identifikováni pozdě a mají méně příležitostí k rozvoji. Proto chceme například navrhnout systém podpory nadání v Kraji Vysočina a cíleně podporovat rodiče, pedagogy i školská zařízení při včasném odhalení talentů a následné péči o tyto žáky a studenty,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

Na podzim Pracovní skupina „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“ při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina schválila seznam projektových záměrů tzv. Rámec pro investice do infrastruktury pro výzvy č. 32 a 33 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
V současnosti probíhá aktualizace tohoto seznamu pro výzvy č. 56 a 57 IROP Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Tyto dokumenty budou součástí Krajského akčního plánu společně s  Analýzou potřeb na školách v Kraji Vysočina, Analýzou potřeb v území (vývoj vzdělávání a trhu práce v Kraji Vysočina) včetně tzv. Prioritizace potřeb na území Kraje Vysočina. Stanovení míry důležitosti potřeb identifikovaných analýzou potřeb území a škol bylo  hlavním předmětem práce minitýmů v tzv. platformách, kde byly určeny rozvojové priority v oblasti vzdělávání. V rámci devíti společných pracovních setkání došlo k zpřesnění identifikovaných problémů, jejich příčin a cílů (žádoucích změn) v jednotlivých oblastech vzdělávání z pohledu odborníků z praxe, například ředitelů škol, zástupců zaměstnavatelů a sociálních partnerů. Z práce minitýmů pro jednotlivé vzdělávací oblasti vychází návrhy řešení, tedy vlastní Krajský akční plán rozvoje vzdělávání, který navazuje na výsledky analýzy potřeb škol a území a prioritizaci. Obsahuje návrhy konkrétních činností s uvedením kritérií splnění, tedy měřitelných indikátorů, prostřednictvím kterých se bude hodnotit, jestli byly vytyčené cíle naplněny. Příkladem je identifikace absence systematické podpory talentovaných žáků a studentů a návrhy řešení tohoto stavu v podobě dílčích cílů a konkrétních aktivit.


V závěru celého procesu tak vznikne ucelený analytický a strategický dokument, který stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území kraje na základě potřebnosti, naléhavosti a přínosů, to vše podložené reálnými daty a analýzami.


Finální podobu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání jako souboru dokumentů projedná Pracovní skupina „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“ při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina v pondělí 27. února 2017 a následně ji v pondělí 6. března 2017 bude schvalovat Regionální stálá konference Kraje Vysočina. Poté čeká Krajský akční plán ještě projednání v orgánech kraje a završí ho schvalovací proces na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Projekt Krajský akční plán v Kraji Vysočina je financován z prostředků Evropské unie, státního a krajského rozpočtu. Metodickou podporu projektu zajišťuje projekt P-KAP – Podpora krajského akčního plánování, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání.

  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 8.2.2017 / 8.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze