Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina se v oblasti cestovního ruchu může inspirovat ve Švýcarsku

Seminář na téma konkurenceschopnost ČR v cestovním ruchu
Hlavním tématem semináře v Poslanecké sněmovně, který se uskutečnil v polovině minulého týdne, byla konkurenceschopnost České republiky v cestovním ruchu. Setkání zaštítila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Na organizaci a programu se výrazně podílela také Jana Fischerová, poslankyně a zároveň náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. „Česká republika, potažmo Vysočina, by se mohly inspirovat ve Švýcarsku, které do svých kampaní výrazně zapojuje i partnery ze soukromého sektoru,“ uvedla Jana Fischerová.
 

 
 

K nejdiskutovanějším tématům patřil způsob financování rozvoje cestovního ruchu – jak nakládat s veřejnou podporou, jak se má na financování podílet stát a samosprávní organizace, jak se měří efektivita vynaložených peněz a jaká je souvztažnost mezi výší rozpočtu a úspěšností propagace konkrétní destinace. „Velmi zajímavé byly úspěšné příklady ze zahraničí, jako v případě už zmiňovaného Švýcarska,“ doplnila Jana Fischerová.

 

Semináře určeného pro odbornou veřejnost se zúčastnili také další zástupci z Kraje Vysočina i Krajského úřadu Kraje Vysočina, krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism, destinační společnosti Koruna Vysočiny a Vysoké školy polytechnické Jihlava. „Účast na tomto semináři byla inspirativní i proto, že v současné době probíhá finalizace zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025,“ připomněla na závěr náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.

 

Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová,

vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu        

Ladislav Seidl a ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák

Foto


Náměstkyně Jana Fischerová s ministryní pro místní rozvoj

Karlou Šlechtovou

Foto
  • tisk@kr-vysocina.cz
  • Více informací Ladislav Seidl, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 248, e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 30.1.2017 / 30.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze