Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plánované investice krajských nemocnic v roce 2017

Zdravotnictví
Krajské nemocnice na Vysočině plánují pro letošek významné investice do modernizace a obnovy přístrojového vybavení, ale i nemovitého majetku. Zamýšlejí využít vlastní zdroje, státní i krajské prostředky, ale také evropské dotace. V loňském roce v rámci výzvy IROP Zvýšení kvality návazné péče, specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“ zpracovaly projekty a předložily žádosti o podporu, které úspěšně prošly hodnocením a krajské nemocnice získaly rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jen tyto schválené projekty do IROP jsou kalkulované na částku 605 milionů korun. Realizace projektů bude probíhat v letech 2017 a 2018.
 

 
 

Nemocnice Jihlava připravuje projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava za předpokládaných 99 milionů korun. „Cílem projektu je obnova a modernizace zastaralého přístrojového vybavení napříč spektrem poskytované návazné péče, která se přímo váže k péči v Komplexním onkologickém, Kardiovaskulárním, Iktovém a Onkogynekologickém centru Nemocnice Jihlava se spádovou oblastí 506 tisíc obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Z vlastních zdrojů jihlavská nemocnice plánuje mimo jiné dovybavit pracoviště PET/CT a koupit přenosný ultrazvuk pro rychlou diagnostiku dětských pacientů. Ten starý už totiž dosluhuje. Z investičních akcí do nemocničních budov pokračuje rekonstrukce interny a připravuje se rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice.

Nemocnice v krajském městě také realizuje projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče v hodnotě 60 milionů korun, a to v rámci výzvy IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie. Projekt zahrnuje pořízení např. brachyterapeutického ozařovače, laparoskopické věže, ultrazvuků, vybavení JIP lůžka, harmonických skalpelů nebo operačních stolů.


Nemocnice Havlíčkův Brod v rámci IROP realizuje projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče s kalkulovanými náklady 98,5 miliony korun. „Evropské prostředky pomůžou s dovybavením a obnovou perinatologického centra intermediární péče a oborů tzv. návazné péče, jako je anesteziologie, intenzivní medicína, chirurgie, hematologie, gynekologie a porodnictví, včetně souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod,“ informoval náměstek Vladimír Novotný s tím, že vlastní zdroje havlíčkobrodské nemocnice poslouží například k nákupu očního laseru, gama sondy nebo digitálního dermatoskopu. Na letošek připadají i stavební úpravy pro připravované pracoviště magnetické rezonance.


Nemocnice v Novém Městě na Moravě má Ministerstvem pro místní rozvoj ČR registrovaný projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP. V loňském roce bylo otevřeno pracoviště magnetické rezonance. Letos v rámci projektu za zhruba 67 milionů korun plánují mj. zřídit nové pracoviště následné intenzivní péče (osm lůžek) a nakoupit defibrilátory, anesteziologický přístroj, plicní ventilátory, elektrická lůžka intenzivní péče, monitorovací systém, mycí a dezinfekční automaty, operační stoly nebo monitory pro dětské oddělení. Prostředky nemocnice pak pokryjí nákup lůžek na chirurgii nebo stavební úpravy pracoviště následné intenzivní péče, které zahrnují modernizaci vzduchotechniky.


Také Nemocnice Pelhřimov chce využít výzvu IROP zaměřující se na návaznou péči. Má schválený projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky v hodnotě 90,5 milionu korun. Projekt je mimo jiné zaměřený na oblast radiologie a zobrazovacích metod, interní obory, novorozenecké oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení. Nemocnice v rámci projektu obnoví například CT zařízení, ultrazvukové přístroje RTG, dva inkubátory pro novorozence nebo laparoskopickou věž na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. V investičním plánu na rok 2017 najdeme i položky, které si nemocnice zaplatí ze svého. Jde například o obnovu endoskopických věží na gastroenterologickém pracovišti nebo nákup nového sanitního vozidla, které nahradí staré z roku 2003 s 550 tisíci najetými kilometry. Letos se tady navíc uskuteční přípravy rekonstrukce budovy vedení nemocnice a připravovat se bude i rekonstrukce centrálního zdravotního skladu.


Dva projekty za 179 milionů korun podala v rámci výzvy IROP v roce 2016 také Nemocnice Třebíč. Připravuje nákup kompletního vybavení nově budovaného komplexu Pavilonu chirurgických oborů. Požadavky se z provozních a ekonomických důvodů rozdělí na čtyři veřejné zakázky. Vysoutěžení dodavatelé zajistí vybavení nového centrálního pracoviště zobrazovacích metod, magnetickou rezonanci a ostatní přístroje tohoto pracoviště, ale také nábytek, informační technologie nebo elektrospotřebiče. Nemocniční rozpočet pokryje například nákup mobilního ultrazvukového přístroje pro JIP interních oborů za 1,3 milionu korun nebo dvoumilionový software pro operační sály, který bude plánovat operace, operační program i vedení operační dokumentace.


Investiční plány jednotlivých nemocnic v Kraji Vysočina pro rok 2017 zatím kraj neschválil. Rada o nich bude jednat nejpozději do konce prvního čtvrtletí.


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.1.2017 / 27.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies